CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Povinné zverejňovanie

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry

  •  

Archív

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk