CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Dokumenty/tlačivá

Anamnesticky dotazník - deti MŠ:

Žiadosť o odborne vysetrenie a informovaný súhlas ZZ - ŠZ MŠ:

Anamnesticky dotazník - žiaci ZŠ a SŠ:

Informácie k informovanému súhlasu:

Žiadosť o odborne vyšetrenie a informovaný súhlas ZZ:

Žiadosť o odborne vyšetrenie a informovaný súhlas - plnoletý klient:

Prihláška na psychologické vyšetrenie na podnet školy (MŠ, ZŠ, SŠ)

Prihláška triedy na preventívnu aktivitu / program

Prihláška na voľbu povolania - 9. triedy ZŠ:

Žiadosť o odborne vyšetrenie a informovaný súhlas ZZ - VP 9.trieda ZŠ a SŠ:

Žiadosť o odborne vyšetrenie a informovaný súhlas- plnoletý klient - VP SŠ:

Dotazník k profesijnej orientácii

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk

 

Elokované pracovisko Dúbravská:

Adresa: Dúbravská cesta 1, Bratislava,
Kontakt: 0911 755 661
tatiana.antalova@nasaporadna.sk
katarina.korcova@nasaporadna.sk

Elokované pracovisko Karpatská: