CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Údaje o prevádzkovateľovi

Toto webové sídlo je prevádzkované CENTROM PORADENSTVA A PREVENCIE.

Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť Webglobe, a.s., IČO: 52486567, Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava.

Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE BRATISLAVA I

Adresa: Brnianska 47A, 811 04 Bratislava

riaditeľka: Mgr. Blanka Hajniková
email: riaditel@nasaporadna.sk
tel.: 02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18
sekretariát: Mgr. Ľubica Štrbová
e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk

Email na správcu obsahu: riaditel@nasaporadna.sk

IČO: 31816142
DIČ: 2021651621

Úradné hodiny:

sekretariát – pondelok – piatok

Organizačné zložky:

  1. Centrum poradenstva a prevencie, Brnianska 47A, 811 04 Bratislava
    Kontakt: 02/54 77 55 60
  2. Elokované pracovisko: Dúbravská cesta 1, Bratislava,
    Kontakt: 0911 755 661
  3. Elokované pracovisko: Karpatská 3092/1, Bratislava.
    Kontakt: 0903 556 680   
Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk