CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Kontakt

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18
www.nasaporadna.sk
e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk

  • osobne na adrese: Brnianska 47A, Bratislava
  • telefonicky na tel. č.: 02/54 77 55 60
  • e-mailom: klienti@nasaporadna.sk
  • prostredníctvom pediatra alebo iného odborného detského lekára, škôlky alebo školy, ktorú dieťa navštevuje

Elokované pracovisko Dúbravská:

Elokované pracovisko Karpatská:

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk

Elokované pracovisko Dúbravská:

Adresa: Dúbravská cesta 1, Bratislava,
Kontakt: 0911 755 661
tatiana.antalova@nasaporadna.sk
katarina.korcova@nasaporadna.sk

Elokované pracovisko Karpatská: