CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

O nás

História

Od 1.septembra 2009 došlo k zmenám v poradenstve v dôsledku transformácie poradenského systému. Všetky pedagogicko-psychologické poradne sa premenovali na Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Od 1. januára 2009 naše centrum prešlo ešte jednou zmenou a to, že sa zlúčilo s CPPPaP na Brnianskej 47,BA (bývalá Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie, Brnianska 47,BA), ktorá dňom 31.12.2008 zanikla.

Pedagogicko-psychologická poradňa a centrum výchovnej a psychologickej prevencie sídliaca na Jesenského ulici číslo 8 v Bratislave, je pokračovateľom Pedagogicko – psychologickej poradne mesta Bratislavy (predtým prvej Psychologicko – výchovnej kliniky na Legionárskej ul., ktorú založil v r. 1957 Miroslav Bažány).

Súčasný dlhý názov inštitúcia získala zmenou a doplnením zriaďovacej listiny Pedagogicko – psychologickej poradne na Gajovej ul. 8 -10 v Bratislave a to odo dňa 01.10. 1997 aj zo zmenou adresy na Jesenského ul. 8 v Bratislave.

Historicky poradňa nadväzuje na viac ako päť desaťročí trvajúcu tradíciu jednej z prvých psychologických inštitúcií v bývalom Československu a neustále potvrdzuje svoju opodstatnenosť.

Pedagogicko-psychologická poradňa a centrum výchovnej a psychologickej prevencie sú financované zo štátneho rozpočtu, služby sú bezplatné, garantované štátom a legislatívne zakotvené.

55 rokov od založenia prvej psychologickej výchovnej kliniky v ČSR

Prezentácia – 60 rokov od založenia prvej Psychologickej kliniky

Prezentácia CPPPaP
Presentation CPPPaP – English version

Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine

Štatút CPPaP 1.1.2009

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk