CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Základné informácie

Pracujeme v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.18/2018 Z.z.Naše poradenské služby sú bezplatné.

Naše centrum poskytuje individuálnu komplexnú starostlivosť od začiatku školskej dochádzky až po ukončenie prípravy na povolanie.

Pod jednou strechou nájdete služby viacerých odborníkov, ktorí navzájom komunikujú a participujú na riešení vašich problémov. Efektívnosť poradenskej práce sa zvyšuje aj tým, že v prípade potreby a so súhlasom rodiča resp. zákonného zástupcu, ak si to riešenie konkrétneho problému vyžaduje, odborný pracovník intervenuje priamo v škole, ktorú dieťa navštevuje.
Diskrétnosť, zaangažovanosť, zodpovednosť, profesionalita Vás čaká za dverami centra, na ktoré možno zaklopať pokiaľ ste v núdzi, neviete si rady vo výchove, v čase keď sa z rodiny vytratila pohoda…

Sme tu pre Vás a Vaše deti, ďakujeme za dôveru.

Foto deti ako sa držia za ruky

CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18

e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk