CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Zoznam MŠ, ZŠ a SŠ

v našej pôsobnosti:

materské školyzákladné školystredné školy
MŠ Beskydská 7ZŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská 13
MŠ Búdková 21ZŠ Mudroňova, Mudroňova 83Gymnázium, Grosslingova 18
MŠ DobšinskéhoZŠ Dubova, Dubova 1Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6
MŠ Ferienčíková 12Súkromná bulharská ZŠ, Panenská 11Gymnázium M. Alexie, Jesenského 4
MŠ GorazdovaZŠ Hlboká, Hlboká cesta 4Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6
MŠ Grösslingova 48ZŠ Jelenia, Jelenia 16SPŠ-strojnícka, Fajnorovo nábr. 5
MŠ Karadžičová 51ZŠ Evanjelická, Palisády 57SPŠ-elektrotechnická, Zochova 9
MŠ Kuzmányho 9ZŠ Matky Alexie, Palackého 1Konzervatórium, Tolstého 11
MŠ MaláZŠ Palisády, Palisády 20Tanečné konzervatórium E.Jaczovej
MŠ MedenáZŠ Vazovova, Vazovova 4Gorazdova 20
MŠ Myjavská 22ŠZŠ Karpatská, KarpatskáSOŠ-elektrotechnická P.G.Frassatiho
MŠ Radlinského 53ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4Vazovova 12
MŠ Špitálska 49ZŠ Dunajská, Dunajská 13 
MŠ Šuleková 35ZŠ Funiversity, Úprkova 3 
MŠ Tabaková 10ZŠI pre nedoslýchavých, Drotárska cesta 48 
MŠ Timravina 6  
MŠ 29. augusta 6  
MŠ Vazovova 16  
MŠ Podjavorinská  
MŠ Heydukova 25