CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Domovská stránka

grafika - Oznam

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE

Milí klienti, v dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám oznamujeme že sa mení názov nášho zariadenia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Centrum poradenstva a prevencie (CPP),

Pokračovať »

Centrum poradenstva a prevencie

CPP poskytuje služby:
  • deťom od 0 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie
  • rodičom a zákonným zástupcom
  • predškolským a školským, zdravotníckym zariadeniam
  • prípadne iným subjektom, ktoré o to požiadajú

 

V CPP pracujú:

  • psychológovia
  • špeciálni pedagógovia
  • sociálni pedagógovia
  • logopédi

 

Prihlasovanie klientov emailom: klienti@nasaporadna.sk

Otvoriť podrobné informácie…