CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

Prezentácia – 60 rokov od založenia prvej Psychologickej kliniky