CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Brnianska 47A
811 04 Bratislava

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE

Milí klienti,

v dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

oznamujeme

že sa mení názov nášho zariadenia

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

na Centrum poradenstva a prevencie (CPP),

rovnako aj predmet činností poradenského zariadenia dňom

01. januára 2023.

Predmet činnosti:

V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Nášmu centru pribudli  na základe transformácie systému poradenstva a prevencie 2 elokované pracoviská:

 1. Elokované pracovisko: Dúbravská cesta 1, Bratislava,
  Kontakt: 0911 755 661
 2. Elokované pracovisko: Karpatská 3092/1, Bratislava.
  Kontakt: 0903 556 680
  barbora.dockalova@nasaporadna.sk
  sona.vasickova@nasaporadna.sk
  janka.farkasova@nasaporadna.sk
  zuzana.farkasova@nasaporadna.sk