Zoznam MŠ, ZŠ a SŠ

v našej pôsobnosti:

materské školy základné školy stredné školy
MŠ Beskydská 7 ZŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48 ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská 13
MŠ Búdková 21 ZŠ Mudroňova, Mudroňova 83 Gymnázium, Grosslingova 18
MŠ Dobšinského ZŠ Dubova, Dubova 1 Gymnázium J.Papánka, Vazovova 6
MŠ Ferienčíková 12 Súkromná bulharská ZŠ, Panenská 11 Gymnázium M. Alexie, Jesenského 4
MŠ Gorazdova ZŠ Hlboká, Hlboká cesta 4 Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6
MŠ Grösslingova 48 ZŠ Jelenia, Jelenia 16 SPŠ-strojnícka, Fajnorovo nábr. 5
MŠ Karadžičová 51 ZŠ Evanjelická, Palisády 57 SPŠ-elektrotechnická, Zochova 9
MŠ Kuzmányho 9 ZŠ Matky Alexie, Palackého 1 Konzervatórium, Tolstého 11
MŠ Malá ZŠ Palisády, Palisády 20 Tanečné konzervatórium E.Jaczovej
MŠ Medená ZŠ Vazovova, Vazovova 4 Gorazdova 20
MŠ Myjavská 22 ŠZŠ Karpatská, Karpatská SOŠ-elektrotechnická P.G.Frassatiho
MŠ Radlinského 53 ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4 Vazovova 12
MŠ Špitálska 49 ZŠ Dunajská, Dunajská 13  
MŠ Šuleková 35 ZŠ Funiversity, Úprkova 3  
MŠ Tabaková 10 ZŠI pre nedoslýchavých, Drotárska cesta 48  
MŠ Timravina 6    
MŠ 29. augusta 6    
MŠ Vazovova 16    
MŠ Podjavorinská    
MŠ Heydukova 25