VO, zmluvy a faktúry

Dátum zverejnenia Verejné obstarávanie
23.2.2015 Výzva na predloženie ponuky – jednoduchá zákazka na poskytnutie služby [PDF, 1.33MB]
  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenovej ponuky [PDF, 460kB]
  Zoznam organizácií – verejná súťaž [PDF, 457kB]
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk [PDF, 0.98MB]
14.8.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky na určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky v zmysle paragrafu 5 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) [PDF, 1.2MB]
  Zoznam oslovených firiem v rámci prieskumu trhu [PDF, 468kB]
  Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk predložených na základe výzvy [PDF, 942kB]
20.8.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky [PDF, 2.2MB]
  Zoznam oslovených firiem v rámci prieskumu trhu na dodanie zákazky [PDF, 478kB]
  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk [PDF, 1.11MB]
7.9.2015 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenovej ponuky [PDF, 458kB]
23.3.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky – jednoduchá zákazka na poskytnutie služby [PDF, 1.8MB]
23.3.2016 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci prieskumu trhu [PDF, 1.02MB]
14.4.2016 Zmluva č. P-3181614200 o využívaní elektronických služieb [PDF, 1.6MB]
18.7.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky na určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky [PDF, 1.43MB]
25.7.2016 Vyhodnotenie prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky [PDF, 907kB]
28.7.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou [PDF, 1.57MB]
5.8.2016 Vyhodnotenie ponúk predložených na základe výzvy [PDF, 999kB]
5.8.2016 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenovej ponuky [PDF, 494kB]
9.8.2016 Zmluva o dielo 069/2016 – rekonštrukcia budovy CPPPaP [PDF, 2.66MB]
18.1.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou [PDF, 1.29MB]
23.1.2018 Vyhodnotenie ponúk predložených na základe výzvy [PDF, 1.08MB]
3.5.2018 Výzva na predloženie cenovej ponuky – rekonštrukcia kotolne [PDF, 1.99MB]
  Príloha č. 1 Cenová tabuľka [DOCX, 998kB]
  Príloha č. 2 foto kotolňa [DOCX, 457kB]
16.5.2018 Oznámenie o vyhodnotení cenovej ponuky [PDF, 500kB]
  Vyhodnotenie cenových ponúk [PDF, 0.99MB]
25.4.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou [PDF, 1.66MB]
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk [DOC, 331KB]

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
za obdobie od 01.04.2016 do 30.06.2016

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v (Eur) Identifikácia úspešného uchádzača
1. dodanie stravných poukážok 19 600,00 Le Cheque Dejeuner s.r.o.

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v (Eur) Identifikácia úspešného uchádzača
1. dodanie stravných poukážok 12 227,00 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
za obdobie od 01.07.2015 do 30.09.2015

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH v (Eur) Identifikácia úspešného uchádzača
1. štúdia a realizačná projektová dokumentácia na realizáciu rekonštrukcie budovy centra CPPPaP Brnianska 47 Bratislava 9 999,00 Pring-projektová kancelária Ing. Libor Vacval

 

Dátum zverejnenia Objednávky
28.1. 2015 Vysávač Elektrolux ES53 [PDF, 337kB]
29.1. 2015 Chladnička Whirlpool WBE2614 TS [PDF, 335kB]
3.2. 2015 Kominárske služby v rámci technickej odbornej kontroly [PDF, 345kB]
6.2. 2015 Koberec [PDF, 335kB]
6.3. 2015 Pracovná obuv [PDF, 330kB]
9.3. 2015 Registrácia a prevádzka nasaporadna.sk [PDF, 335kB]
19.3. 2015 Odborná prednáška pre metodické stretnutie [PDF, 350kB]
28.3. 2015 Stravné lístky [PDF, 336kB]
2.4. 2015 Stravné lístky [PDF, 332kB]
23.4. 2015 Cartridge Epson WP 4500 [PDF, 335kB]
27.4. 2015 Elektronický prepínač D Link [PDF, 329kB]
6.5. 2015 Cartridge a toner [PDF, 345kB]
11.5. 2015 Stravné lístky [PDF, 334kB]
30.7. 2015 Kominárske služby v rámci technickej odbornej kontroly [PDF, 334kB]
7.9. 2015 Zameranie jestvujúceho stavu priestorov [PDF, 398kB]
21.9. 2015 Servis dvoch kotlov ETI 100 [PDF, 348kB]
29.9. 2015 Kopírovací papier [PDF, 342kB]
29.9. 2015 Odborná prehliadka plynového rozvodu [PDF, 342kB]
5.10. 2015 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov [PDF, 336kB]
26.10. 2015 Odborný seminár pre pracovníkov [PDF, 362kB]
28.10. 2015 Hygienický tovar a čistiace pomôcky [PDF, 339kB]
1.12. 2015 Baliaci materiál potrebný k sťahovaniu [PDF, 341kB]
2.12. 2015 Premiestnenie kancelárskeho nábytku [PDF, 360kB]
7.12. 2015 Stravné lístky [PDF, 333kB]
10.12. 2015 Sťahovanie biliardového stola a piana [PDF, 364kB]
21.12. 2015 Laserová tlačiareň Samsung SL-C467W [PDF, 332kB]
29.12. 2015 Kancelársky balík MS Office 2016 [PDF, 334kB]
29.12. 2015 Notebook Lenovo IdeaPad G-50-30 Black [PDF, 337kB]
29.12. 2015 Rýchlovarná kanvica, tablet, flashdisk a alkalické batérie [PDF, 364kB]

 

Dátum podpisu Názov zmluvy
27.3.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [PDF, 2.18MB]
27.3.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [PDF, 1.92MB]
  Dodatok k zmluve BOZPPO [PDF, 428kB]
23.3.2016 Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu [PDF, 2.3MB]
12.1.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TP [PDF, 1.2MB]
12.1.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TP [PDF, 1.2MB]
19.1.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb [PDF, 2.7MB]
19.1.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb TP [PDF, 800kB]
29.7.2016 Dohoda o užívaní nebytových priestorov [PDF, 6.3MB]

 

Poradové číslo Názov faktúry
1/2012 nákup gastro poukážok [PDF, 1233kB]
2/2012 dodávka plynu [PDF, 645kB]
3/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 624kB]
4/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 704kB]
5/2012 internetové služby pre VIAPROF [PDF, 562kB]
6/2012 služby mobilného operátora [PDF, 695kB]
7/2012 nákup kancelárskych pomôcok [PDF, 2538kB]
8/2012 elektrická energia [PDF, 624kB]
9/2012 servis kopírovacieho stroja [PDF, 638kB]
10/2012 elektrická energia [PDF, 620kB]
11/2012 nákup čistiacich prostriedkov [PDF, 1138kB]
12/2012 nákup gastronomických poukážok [PDF, 572kB]
13/2012 dodávka plynu [PDF, 1466kB]
14/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 662kB]
15/2012 služby IBEU [PDF, 663kB]
16/2012 internetové služby pre VIAPROF [PDF, 581kB]
17/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 606kB]
18/2012 služby mobilného operátora [PDF, 1288kB]
19/2012 elektrická energia [PDF, 656kB]
20/2012 program VEMA [PDF, 697kB]
21/2012 služby IBEU [PDF, 625kB]
22/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 677kB]
23/2012 internetové služby pre VIAPROF [PDF, 527kB]
24/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 621kB]
25/2012 elektrická energia [PDF, 1255kB]
26/2012 dodávka plynu [PDF, 1469kB]
27/2012 webhosting [PDF, 472kB]
28/2012 revízia – kominárske práce [PDF, 1163kB]
29/2012 tlač testov [PDF, 439kB]
30/2012 výmena tonera [PDF, 640kB]
31/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 530kB]
32/2012 služby technika BTS [PDF, 483kB]
33/2012 dodávka zemného plynu [PDF, 1414kB]
34/2012 elektrická energia [PDF, 583kB]
35/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 530kB]
36/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 1159kB]
37/2012 služby mobilného operátora [PDF, 568kB]
38/2012 nákup kancelárskych potrieb [PDF, 1010kB]
39/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 532kB]
40/2012 nákup čistiacich potrieb [PDF, 609kB]
41/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 1148kB]
42/2012 služby mobilného operátora [PDF, 611kB]
43/2012 služby poisťovne [PDF, 417kB]
44/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 510kB]
45/2012 dodávka zemného plynu [PDF, 438kB]
46/2012 nákup gastro poukážok [PDF, 520kB]
47/2012 elektrická energia [PDF, 565kB]
48/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 1026kB]
49/2012 služby pevnej siete [PDF, 450kB]
50/2012 služby mobilného operátora [PDF, 561kB]
51/2012 služby technika BTS [PDF, 569kB]
52/2012 odborná prezentácia [PDF, 450kB]
53/2012 nákup kancelárskych pomôcok [PDF, 630kB]
54/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 594kB]
55/2012 elektrická energia [PDF, 659kB]
56/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 1239kB]
57/2012 služby pevnej siete [PDF, 593kB]
58/2012 služby mobilného operátora [PDF, 679kB]
59/2012 nákup gastro poukážok [PDF, 701kB]
60/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 584kB]
61/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 1158kB]
62/2012 dodávka zemného plynu [PDF, 1395kB]
63/2012 elektrická energia [PDF, 647kB]
64/2012 nákup gastro poukážok [PDF, 606kB]
65/2012 nákup gastro poukážok [PDF, 707kB]
66/2012 odvoz a likvidácia odpadu [PDF, 599kB]
67/2012 dodávka zemného plynu [PDF, 570kB]
68/2012 elektrická energia [PDF, 662kB]
69/2012 služby mobilného operátora [PDF, 689kB]
70/2012 posúdenie technického stavu zariadenia [PDF, 626kB]
71/2012 revízia komínov [PDF, 511kB]
72/2012 revízia plynového rozvodu, kotolne a MaZZ [PDF, 629kB]
73/2012 nákup kacelárskych pomôcok [PDF, 655kB]
74/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 1796kB]
75/2012 dodávka a montáž plastových okien [JPG, 1.48MB]
76/2012 nákup čistiacich potrieb [JPG, 1.56MB]
77/2012 dodávka zemného plynu [PDF, 1.45MB]
78/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 954kB]
79/2012 prehliadka plynových kotlov [JPG, 1.95MB]
80/2012 nákup elektroniky [JPG, 1.63MB]
81/2012 nákup tonera do tlačiarne [JPG, 1.54MB]
82/2012 služby technika BTS [JPG, 1.38MB]
83/2012 elektrická energia [JPG, 919kB]
84/2012 nákup elektroniky a SW [JPG, 1.59MB]
85/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 807kB]
86/2012 kontrola haciacich prístrojov [JPG, 1.64MB]
87/2012 nákup gastro poukážok [JPG, 1.58MB]
88/2012 nákup gastro poukážok [JPG, 1.69MB]
89/2012 odvoz a likvidácia odpadu [JPG, 1.52MB]
90/2012 služby mobilného operátora [JPG, 1.74MB]
91/2012 dodávka a montáž plastových okien [JPG, 1.51MB]
92/2012 poistenie majetku [JPG, 1.36MB]
93/2012 plyn [JPG, 1.12MB]
94/2012 služby – Slovenská asociácia logopédov [JPG, 1.54MB]
95/2012 služby mobilného operátora [JPG, 1.73MB]
96/2012 odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.48MB]
97/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 792kB]
98/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 964kB]
99/2012 elektrická energia [JPG, 897kB]
100/2012 poistenie majetku [JPG, 1.33MB]
101/2012 nákup kníh [JPG, 1.29MB]
102/2012 prihláška na seminár [JPG, 1.38MB]
103/2012 nákup gastro poukážok [JPG, 1.45MB]
104/2012 nákup kníh [JPG, 1.74MB]
105/2012 služby technika BTS [JPG, 1.47MB]
106/2012 plyn [JPG, 1.11MB]
107/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 778kB]
108/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 949kB]
109/2012 služby mobilného operátora [JPG, 1.72MB]
110/2012 odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.51MB]
111/2012 prevádzka nápojových a predajných automatov [JPG, 1.44MB]
112/2012 nákup antivírusu [JPG, 2.04MB]
113/2012 plyn [PDF, 2.81MB]
114/2012 nákup testovacieho materiálu [JPG, 1.73MB]
115/2012 nákup kancelárskych potrieb [JPG, 1.56MB]
116/2012 nákup tovaru [JPG, 1.58MB]
117/2012 nákup elektroniky [JPG, 964kB]
118/2012 nákup kníh [JPG, 1.35MB]
119/2012 nákup tovaru [JPG, 1.68MB]
120/2012 nákup elektroniky a kancelárskych potrieb [PDF, 1.23MB]
121/2012 nákup softvéru [JPG, 1.68MB]
122/2012 nákup gastro poukážok [JPG, 1.68MB]
123/2012 nákup gastro poukážok [JPG, 1.68MB]
124/2012 plyn [JPG, 1.68MB]
125/2012 telefonické a internetové služby [JPG, 1.68MB]
126/2012 telefonické a internetové služby [PDF, 1.68MB]
127/2012 odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.68MB]
128/2013 elektrická energia [JPG, 1.68MB]
129/2013 služby mobilného operátora [JPG, 1.68MB]
130/2013 nákup kancelárskeho tovaru [PDF, 1.68MB]
131/2013 elektrická energia [JPG, 1.68MB]
132/2013 plyn [PDF, 1.68MB]
133/2013 elektrická energia [JPG, 1.68MB]
134/2013 nákup umývacích potrieb [JPG, 1.68MB]
135/2013 technické služby [JPG, 1.68MB]
136/2013 telefonické a internetové služby [JPG, 1.68MB]
137/2013 telefonické a internetové služby [PDF, 1.68MB]
138/2013 odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.68MB]
139/2013 technické služby [JPG, 1.68MB]
140/2013 revízia spotrebičov [JPG, 1.68MB]
141/2013 nákup náplní do tlačiarní [JPG, 1.68MB]
142/2013 plyn [JPG, 1.68MB]
143/2013 nákup gastro poukážok [JPG, 1.68MB]
144/2013 plyn [JPG, 1.68MB]
145/2013 odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.68MB]
146/2013 elektrická energia [JPG, 1.68MB]
147/2013 telefonické a internetové služby [PDF, 1.68MB]
148/2013 telefonické a internetové služby [JPG, 1.68MB]
149/2013 revízia kotlov [JPG, 1.68MB]
150/2013 elektrická energia [PDF, 1.68MB]
151/2013 služby mobilnej siete [PDF, 1.83MB]
152/2013 webhosting a doména nasaporadna.sk [JPG, 1.48MB]
153/2013 mzdový systém VEMA [JPG, 1.62MB]
154/2013 služby STP APV [JPG, 1.72MB]
155/2013 služby STP APV [JPG, 1.70MB]
156/2013 oprava inštalácie mzdového systému VEMA [JPG, 1.63MB]
157/2013 služby technika BTS [JPG, 1.42MB]
158/2013 služby pevnej siete [PDF, 2.71MB]
159/2013 služby pevnej siete [JPG, 0.8MB]
160/2013 elektrická energia [JPG, 0.9MB]
161/2013 odvoz komunálneho odpadu [JPG, 1.56MB]
162/2013 plyn [PDF, 2.76MB]
163/2013 zmluva o prenájme [PDF, 2.81MB]
164/2013 služby mobilného operátora [PDF, 3.58MB]
165/2013 služby mobilnej siete [PNG, 1MB]
166/2013 stravné lístky [PDF, 3.47MB]
167/2013 revízia bleskozvodu [PNG, 1.86MB]
168/2013 nákup kancelárskeho tovaru [PDF, 3.46MB]
169/2013 plyn [PDF, 2.64MB]
170/2013 služby mobilného operátora [PDF, 2.71MB]
171/2013 odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.53MB]
172/2013 elektrická energia [PNG, 0.9MB]
173/2013 nákup kancelárskeho tovaru [PNG, 0.9MB]
174/2013 servis a konfigurácia tlačiarne [PNG, 1.69MB]
175/2013 služba pevnej siete [PDF, 2.07MB]
176/2013 služby mobilnej siete [PNG, 1.03MB]
177/2013 služby pevnej siete [PNG, 0.8MB]
178/2013 účasť na seminári [PNG, 1.89MB]
179/2013 plyn [PNG, 1.61MB]
180/2013 plyn [PNG, 1.10MB]
181/2013 poistenie majetku [PNG, 1.93MB]
182/2013 služby pevnej siete [PNG, 0.8MB]
183/2013 služby pevnej siete [PDF, 2.02MB]
184/2013 elektrická energia [PNG, 0.9MB]
185/2013 toner [PNG, 1.55MB]
186/2013 služby mobilného operátora [PDF, 3.51MB]
187/2013 odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.54MB]
188/2013 nákup umývacích potrieb [PNG, 1.02MB]
189/2013 služby mobilnej siete [PDF, 1.68MB]
190/2013 stravné lístky [PDF, 3.38MB]
191/2013 nákup kancelárskeho tovaru [PNG, 1MB]
192/2013 služby technika BTS [PNG, 1.59MB]
193/2013 odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.50MB]
194/2013 služby pevnej siete [PDF, 3.55MB]
195/2013 služby mobilnej siete [PDF, 1.68MB]
196/2013 služby mobilnej siete [PDF, 2.64MB]
197/2013 elektrická energia [PNG, 0.9MB]
198/2013 stravné lístky [PNG, 1.57MB]
199/2013 služby mobilnej siete [PDF, 2.52MB]
200/2013 odvoz komunálneho odpadu [PDF, 1.43MB]
201/2013 služby pevnej siete [PDF, 1.38MB]
202/2013 služby pevnej siete [PDF, 2.79MB]
203/2013 elektrická energia [PNG, 1.64MB]
204/2013 služby mobilnej siete [PDF, 3.5MB]
205/2013 plyn [PDF, 2.62MB]
206/2013 náplň do tlačiarne [PNG, 1.65MB]
207/2013 revízia komínov [PNG, 1.47MB]
208/2013 revízia plynového rozvodu [PNG, 1.78MB]
209/2013 služby mobilného operátora [PDF, 2.81MB]
210/2013 služby mobilného operátora [PDF, 1.77MB]
211/2013 služby pevnej siete [PNG, 0.8MB]
212/2013 služby pevnej siete [PDF, 2.35MB]
213/2013 nákup stravných lístkov [PNG, 1.55MB]
214/2013 nákup stravných lístkov [PNG, 1.7MB]
215/2013 elektrická energia [PNG, 0.9MB]
216/2013 odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.53MB]
217/2013 plyn [PDF, 2.75MB]
218/2013 služby mobilnej siete [PDF, 1.82MB]
219/2013 systém VEMA [PNG, 1.58MB]
220/2013 služby pevnej siete [PNG, 0.8MB]
221/2013 elektrická energia [PNG, 0.9MB]
222/2013 kontrola požiarnych hydrantov [PNG, 1.69MB]
223/2013 plyn [PDF, 2.63MB]
224/2013 odvoz komunálneho odpadu [PNG, 1.48MB]
225/2013 toner [PNG, 1.66MB]
226/2013 služby pevnej siete [PDF, 2.9MB]
227/2013 služby mobilnej siete [PDF, 1.8MB]
228/2013 služby technika BTS [PNG, 1.45MB]
229/2013 prehliadka plynových kotlov [PNG, 1.67MB]
230/2013 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb [PDF, 3.15MB]
231/2014 dodatok k zmluve o dodávke plynu [PDF, 2.34MB]
232/2014 Edenred – stravovacie lístky [PDF, 488KB]
233/2014 Edenred – stravovacie lístky [PDF, 552KB]
234/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 438KB]
235/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 459KB]
236/2014 O2 – mobilný internet [PDF, 579KB]
237/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 546KB]
238/2014 Internet Mall Slovakia – nákup tovaru [PDF, 440KB]
239/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 571KB]
240/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 604KB]
241/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 668KB]
242/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 453KB]
243/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 449KB]
244/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 508KB]
245/2014 O2 – služby mobilného operátora [PDF, 633KB]
246/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 572KB]
247/2014 Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 673KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 369KB]
248/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 469KB]
249/2014 Juraj Gál – revízia komínov [PDF, 407KB]
250/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 778KB]
251/2014 VEMA – aktualizácia SW [PDF, 521KB]
252/2014 OLO – odstránenie odpadu [PDF, 564KB]
253/2014 Edenred – stravovacie lístky [PDF, 568KB]
254/2014 Compex data – posúdenie technického stavu zariadenia [PDF, 490KB]
255/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 514KB]
256/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 647KB]
257/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 497KB]
258/2014 O2 – služby mobilného operátora [PDF, 635KB]
259/2014 O2 – služby mobilného operátora [PDF, 416KB]
260/2014 O2 – služby mobilného operátora [PDF, 355KB]
261/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 459KB]
262/2014 Delmes – oprava, nastavenie a doprava EZS [PDF, 489KB]
263/2014 Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 687KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 336KB]
264/2014 Vladimír Vazan – Elektro [PDF, 487KB]
265/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 758KB]
266/2014 Ives Košice – služby STP APV [PDF, 536KB]
267/2014 YEGON – doména a webhosting [PDF, 507KB]
268/2014 Compex data – toner CANON [PDF, 497KB]
269/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 647KB]
270/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 660KB]
271/2014 Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 512KB]
272/2014 Compex data – posúdenie technického stavu zariadenia [PDF, 490KB]
273/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 665KB]
274/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 488KB]
275/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 588KB]
276/2014 Edenred – stravovacie lístky [PDF, 519KB]
277/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 771KB]
278/2014 Elektrosped – vysávač a sáčky do neho [PDF, 373KB]
279/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 638KB]
280/2014 O2- služby mobilného operátora [PDF, 640KB]
281/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 490KB]
282/2014 O2- služby mobilného operátora [PDF, 399KB]
283/2014 O2- služby mobilného operátora [PDF, 354KB]
284/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 679KB]
285/2014 Compex data – Toner [PDF, 493KB]
286/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 777KB]
287/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 511KB]
288/2014 Tecprom – Trifit – servisné služby [PDF, 520KB]
289/2014 UNIQUA – poistenie [PDF, 743KB]
290/2014 Rempo – spotrebný tovar [PDF, 576KB]
291/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 689KB]
292/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 639KB]
293/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 457KB]
294/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 808KB]
295/2014 O2- služby mobilného operátora [PDF, 631KB]
296/2014 O2- služby mobilného operátora [PDF, 406KB]
297/2014 O2- služby mobilného operátora [PDF, 356KB]
298/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 492KB]
299/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 510KB]
300/2014 Edenred – stravovacie lístky [PDF, 558KB]
301/2014 Edenred – stravovacie lístky [PDF, 514KB]
302/2014 Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 671KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 361KB]
303/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 603KB]
304/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 488KB]
305/2014 Milan Bojnický – služby technika BTS [PDF, 485KB]
306/2014 Hlavné mesto – komunálny odpad [PDF, 512KB]
307/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 810KB]
308/2014 O2 – služby mobilného operátora [PDF, 607KB]
309/2014 Telekom – služby pevnej siete, časť 1 [PDF, 674KB], Telekom – služby pevnej siete, časť 2 [PDF, 362KB]
310/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 428KB]
311/2014 Alois Dallmayr Automaten-Service – elektrická energia [PDF, 489KB]
312/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 452KB]
313/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 614KB]
314/2014 Rempo s.r.o. – drogéria [PDF, 563KB]
315/2014 Rempo s.r.o. – drogéria [PDF, 448KB]
316/2014 UNIQUA – poistenie [PDF, 761KB]
317/2014 exe s.r.o. – kancelárske potreby [PDF, 517KB]
318/2014 SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 456KB]
319/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 607KB]
320/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 484KB]
321/2014 Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz odpadu [PDF, 504KB]
322/2014 Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 488KB]
323/2014 Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 485KB]
324/2014 O2 – mobilný operátor [PDF, 661KB]
325/2014 O2 – mobilný operátor [PDF, 453KB]
326/2014 O2 – mobilný operátor [PDF, 361KB]
327/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 794KB]
328/2014 Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 664KB]
329/2014 Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 344KB]
330/2014 UNIQUA – poistenie [PDF, 731KB]
331/2014 Edenred – stravovacie poukážky [PDF, 394KB]
332/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 671KB]
333/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 453KB]
334/2014 Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 512KB]
335/2014 02 – služby mobilného operátora [PDF, 637KB]
336/2014 Magnet Press – predplatné časopisu [PDF, 672KB]
337/2014 Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 527KB]
338/2014 Dalibor Dudík – plynové kotle [PDF, 527KB]
339/2014 Rocher Consulting s.r.o. – koberce [PDF, 445KB]
340/2014 Exiteria s.r.o. – komoda [PDF, 436KB]
342/2014 exe s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 464KB]
342/2014 Telekom – služby mobilnej siete 1 [PDF, 736KB]
343/2014 Telekom – služby mobilnej siete 2 [PDF, 675KB]
344/2014 Telekom – služby mobilnej siete 3 [PDF, 431KB]
345/2014 JUTEX Slovakia s.r.o. [PDF, 591KB]
346/2014 Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. [PDF, 378KB]
347/2014 Kúpeľne Galaxy – elektrický sušič rúk [PDF, 476KB]
348/2014 Mobelix – jedálenský stôl [PDF, 539KB]
349/2014 eD system Slovakia s.r.o. – OEM licencie Windows [PDF, 495KB]
350/2014 JUTEX Slovakia s.r.o. [PDF, 540KB]
351/2014 eD system Slovakia s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 526KB]
352/2014 COMPEX data s.r.o. – toner [PDF, 496KB]
353/2014 REMPO s.r.o. – čistiace potreby [PDF, 683KB]
354/2014 ESET – licencie antivírus [PDF, 472KB]
355/2014 Alza – elektronika [PDF, 421KB]
356/2014 Bennet Group s.r.o. = tlačiareň [PDF, 431KB]
357/2014 DOXX stravné lístky – rámcová zmluva 1 [PDF, 700KB]
358/2014 DOXX stravné lístky – rámcová zmluva 2 [PDF, 293KB]
359/2014 Edenred Slovakia – stravovacie poukážky [PDF, 506KB]
360/2014 O2 – služby mobilného operátora [PDF, 566KB]
361/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 787KB]
362/2014 Europlyn s.r.o. – revízia plynovodu [PDF, 535KB]
363/2014 Buroprofi Kanex s.r.o. – kancelárske potreby 1 [PDF, 543KB]
364/2014 Buroprofi Kanex s.r.o. – kancelárske potreby 2 [PDF, 399KB]
365/2014 ZSE – elektrická energia [PDF, 597KB]
366/2014 Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 485KB]
367/2014 SPP – zemný plyn [PDF, 456KB]
368/2014 Telekom – služby pevnej siete [PDF, 495KB]
369/2014 eD system Slovakia s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 494KB]
370/2014 Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 507KB]
371/2014 Flamecontrol s.r.o. – technická kontrola [PDF, 493KB]
372/2014 Valter Mészáros OFFICE centrum [PDF, 536KB]
373/2014 O2 Slovakia s.r.o. – služby operátora [PDF, 596KB]
374/2014 eD system Slovakia s.r.o. – cartridge [PDF, 475KB]
375/2014 Delmes s.r.o. – Bosch duálny snímač [PDF, 503KB]
376/2014 Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 786KB]
377/2014 Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 654KB]
378/2014 Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 347KB]
393/2015 (januar) ZSE – elektrická energia [PDF, 574KB]
394/2015 (januar) Edenred – stravovacie lístky [PDF, 593KB]
395/2015 (januar) ZSE – elektrická energia [PDF, 674KB]
396/2015 (januar) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 534KB]
397/2015 (januar) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 662KB]
398/2015 (januar) Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 860KB]
399/2015 (januar) Telekom – služby pevnej siete [1] [PDF, 688KB]
400/2015 (januar) Telekom – služby pevnej siete [2] [PDF, 329KB]
401/2015 (januar) SPP – plyn [1] [PDF, 557KB]
402/2015 (januar) SPP – plyn [2] [PDF, 448KB]
403/2015 (február) Hej.sk – vysávač [PDF, 669KB]
404/2015 (február) Hej.sk – chladnička [PDF, 666KB]
405/2015 (február) SPP – plyn [PDF, 711KB]
406/2015 (február) ZSE – elektrická energia [PDF, 507KB]
407/2015 (február) Jutex Slovakia s.r.o. – Rapid/Pilot [PDF, 616KB]
408/2015 (február) VEMA – softvér [PDF, 517KB]
409/2015 (február) VEMA – softvér [PDF, 533KB]
410/2015 (február) O2 – mobilný operátor [PDF, 625KB]
411/2015 (február) Juraj Gál – odborná kontrola dymovej cesty a kotlov [PDF, 407KB]
412/2015 (február) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 543KB]
413/2015 (február) Telekom – služby pevnej siete [1] [PDF, 681KB]
414/2015 (február) Telekom – služby pevnej siete [2] [PDF, 299KB]
415/2015 (február) Telekom – služby pevnej siete [3] [PDF, 487KB]
416/2015 (február) Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 861KB]
417/2015 (február) VEMA – vzdialená podpora [PDF, 509KB]
418/2015 (marec) SPP – plyn [PDF, 729KB]
419/2015 (marec) ZSE – elektrická energia [PDF, 497KB]
420/2015 (marec) Webglobe – doména a hosting [PDF, 478KB]
421/2015 (marec) Webglobe – doména a hosting [PDF, 437KB]
422/2015 (marec) Telekom – služby pevnej siete [1] [PDF, 692KB]
423/2015 (marec) Telekom – služby pevnej siete [2] [PDF, 312KB]
424/2015 (marec) DELUB – pracovná obuv [PDF, 533KB]
425/2015 (marec) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 487KB]
426/2015 (marec) Telekom – mobilnej siete [PDF, 857KB]
427/2015 (marec) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 498KB]
428/2015 (marec) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 641KB]
429/2015 (marec) IVES Košice – služby STP APV [PDF, 541KB]
430/2015 (marec) VEMA – vzdialená podpora [PDF, 513KB]
431/2015 (marec) DOXX – stravné lístky [PDF, 525KB]
379/2015 (apríl) DOXX stravné lístky [PDF, 520KB]
380/2015 (apríl) ZSE – elektrická energia [PDF, 497KB]
381/2015 (apríl) Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 503KB]
382/2015 (apríl) SPP – zemný plyn [PDF, 449KB]
383/2015 (apríl) Olga Valentová – odborná prednáška [PDF, 445KB]
384/2015 (apríl) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 660KB]
385/2015 (apríl) Telekom – služby mobilnej siete 1 [PDF, 481KB]
386/2015 (apríl) Telekom – služby mobilnej siete 2 [PDF, 848KB]
387/2015 (apríl) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 543KB]
388/2015 (apríl) Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 694KB]
389/2015 (apríl) Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 446KB]
390/2015 (apríl) VEMA – služba vzdialenej podpory [PDF, 516KB]
391/2015 (apríl) Compex data s.r.o. – cartridge [PDF, 495KB]
392/2015 (apríl) Alza – elektronický prepínač [PDF, 355KB]
393/2015 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 468KB]
394/2015 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 775KB]
395/2015 (máj) DOXX – stravné lístky [PDF, 480KB]
396/2015 (máj) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 646KB]
397/2015 (máj) ZSE – elektrická energia [PDF, 495KB]
398/2015 (máj) COMPEX DATA s.r.o. – nákup cartridge do tlačiarní [PDF, 520KB]
399/2015 (máj) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 529KB]
400/2015 (máj) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 484KB]
401/2015 (máj) Telekom – služby mobilnej siete [PDF, 740KB]
402/2015 (máj) Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 667KB]
403/2015 (máj) Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 290KB]
404/2015 (jún) ZSE – elektrická energia [PDF, 497KB]
405/2015 (jún) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 463KB]
406/2015 (jún) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 705KB]
407/2015 (jún) Hlavné mesto Bratislava – komunálny odpad [PDF, 537KB]
408/2015 (jún) VEMA – vzdialená podpora [PDF, 517KB]
409/2015 (jún) Telefom – služby pevnej siete [PDF, 559KB]
410/2015 (jún) UNIQA – poistenie majetku [PDF, 725KB]
411/2015 (jún) Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 672KB]
412/2015 (jún) Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 367KB]
413/2015 (jún) VEMA – vzdialená podpora [PDF, 508KB]
414/2015 (jún) Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 510KB]
415/2015 (júl) ZSE – elektrická energia [PDF, 657KB]
416/2015 (júl) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 479KB]
417/2015 (júl) Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 695KB]
418/2015 (júl) Telekom – služby pevnej siete 3 [PDF, 300KB]
419/2015 (júl) SPP – zemný plyn [PDF, 483KB]
420/2015 (júl) Hlavné mesto Bratislava – komunálny odpad [PDF, 538KB]
421/2015 (júl) O2 – sluŽby mobilného operátora [PDF, 691KB]
422/2015 (júl) DOXX – stravné lístky [PDF, 524KB]
423/2015 (august) ZSE – elektrická energia [PDF, 639KB]
424/2015 (august) ZSE – elektrická energia [PDF, 717KB]
425/2015 (august) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 541KB]
426/2015 (august) Telekom – služby pevnej siete 1 [PDF, 672KB]
427/2015 (august) Telekom – služby pevnej siete 2 [PDF, 296KB]
428/2015 (august) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 468KB]
429/2015 (august) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 477KB]
430/2015 (august) Juraj Gál – kominárske služby [PDF, 406KB]
431/2015 (august) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 682KB]
432/2015 (september) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 938KB]
433/2015 (september) ZSE – elektrická energia [PDF, 628KB]
434/2015 (september) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 477KB]
435/2015 (september) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 686KB]
436/2015 (september) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 541KB]
437/2015 (september) SPP – plyn [PDF, 1264KB]
438/2015 (september) Dallmayr Vending & Office k.s. – nápojové automaty [PDF, 430KB]
439/2015 (september) Dalibor Dudík – servis plynových kotlov [PDF, 573KB]
440/2015 (september) Lamitec, spol. s r.o. – kopírovací papier [PDF, 507KB]
441/2015 (október) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 482KB]
442/2015 (október) Europlyn s r.o. – revízia plynového rozvodu [PDF, 534KB]
443/2015 (október) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 502KB]
444/2015 (október) ZSE – elektrická energia [PDF, 664KB]
445/2015 (október) 02 – služby mobilného operátora [PDF, 700KB]
446/2015 (október) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 969KB]
447/2015 (október) Flamecontrol s.r.o. – kontrola príslušenstva [PDF, 526KB]
448/2015 (október) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 501KB]
449/2015 (október) Hlavné mesto Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 539KB]
450/2015 (október) UNIQA poisťovňa – poistenie majetku [PDF, 582KB]
451/2015 (október) VEMA – vzdialená podpora [PDF, 520KB]
452/2015 (október) Jozef Kožnar – odborný seminár [PDF, 501KB]
453/2015 (november) REMPO s.r.o. – čistiace potreby [PDF, 573KB]
454/2015 (november) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 695KB]
455/2015 (november) Hlavné mesto Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 541KB]
456/2015 (november) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 505KB]
457/2015 (november) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1052KB]
458/2015 (november) ZSE – elektrická energia [PDF, 640KB]
459/2015 (november) ZSE – elektrická energia [PDF, 479KB]
460/2015 (november) Magnet PRESS, Slovakia s.r.o. – Psychologie dnes [PDF, 657KB]
461/2015 (november) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 436KB]
462/2015 (november) UNIQA poisťovňa – poistenie majetku [PDF, 676KB]
463/2015 (november) DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. [PDF, 522KB]
464/2015 (december) DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. [PDF, 482KB]
465/2015 (december) ZSE – elektrická energia [PDF, 456KB]
466/2015 (december) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 502KB]
467/2015 (december) Hlavné mesto Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 537KB]
468/2015 (december) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 433KB]
469/2015 (december) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 980KB]
470/2015 (december) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 709KB]
471/2015 (december) SVD go s.r.o. – baliaci materiál [PDF, 432KB]
472/2015 (december) SVD go s.r.o. – sťahovanie a doprava [PDF, 449KB]
473/2015 (december) SVD go s.r.o. – sťahovanie, skládka a doprava [PDF, 441KB]
474/2015 (december) PRING – projektová kancelária [PDF, 490KB]
475/2015 (december) ALZA – kancelárske produkty [PDF, 454KB]
476/2015 (december) PRING – projektová kancelária [PDF, 496KB]
477/2015 (december) ALZA – kancelársky tovar [PDF, 471KB]
478/2015 (december) PRING – projektová kancelária [PDF, 485KB]
479/2015 (december) ALZA – kancelársky tovar [PDF, 498KB]
480/2016 (január) ALZA – kancelársky tovar [PDF, 517KB]
481/2016 (január) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 484KB]
482/2016 (január) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 596KB]
483/2016 (január) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 690KB]
484/2016 (január) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 550KB]
485/2016 (január) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 455KB]
486/2016 (január) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 543KB]
487/2016 (január) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1024KB]
488/2016 (január) DOXX Stravné lístky – nákup stravných lístkov [PDF, 576KB]
489/2016 (február) DOXX Stravné lístky – nákup gastrolístkov [PDF, 530KB]
490/2016 (február) Juraj Gál – revízia komínov [PDF, 429KB]
491/2016 (február) ZSE – elektrická energia [PDF, 454KB]
492/2016 (február) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 542KB]
493/2016 (február) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1265KB]
494/2016 (február) VEMA – vzdialená podpora [PDF, 517KB]
495/2016 (február) Touch4IT – posúdenie technického stavu zariadení [PDF, 426KB]
496/2016 (február) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 438KB]
497/2016 (február) O2 – mobilný operátor [PDF, 1128KB]
498/2016 (február) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 528KB]
499/2016 (február) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 523KB]
500/2016 (február) VEMA – licencia softvéru [PDF, 513KB]
501/2016 (február) REMPO s.r.o. – nákup čistiacich potrieb [PDF, 589KB]
502/2016 (február) SVD go s.r.o. – sťahovanie [PDF, 462KB]
503/2016 (marec) Webglobe Yegon s.r.o. – prevádzka hosingu a domény nasaporadna [PDF, 451KB]
504/2016 (marec) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 534KB]
505/2016 (marec) PRING – projektová kancelária [PDF, 491KB]
506/2016 (marec) IVES Košice – služby STP APV [PDF, 488KB]
507/2016 (marec) DOXX Stravné lístky – nákup gastrolístkov [PDF, 490KB]
508/2016 (marec) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 699KB]
509/2016 (marec) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 769KB]
510/2016 (marec) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 1001KB]
511/2016 (marec) ZSE – elektrická energia [PDF, 459KB]
512/2016 (marec) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 493KB]
513/2016 (marec) IVES Košice – služby STP APV [PDF, 546KB]
514/2016 (apríl) Alza – nákup tonerov [PDF, 500KB]
515/2016 (apríl) ZSE – elektrická energia [PDF, 3298KB]
516/2016 (apríl) TELEKOM – služby pevnej siete [PDF, 953KB]
517/2016 (apríl) TELEKOM – služby pevnej siete [PDF, 476KB]
518/2016 (apríl) PRING – projektová kancelária [PDF, 488KB]
519/2016 (apríl) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 1296KB]
520/2016 (apríl) Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 510KB]
521/2016 (apríl) O2 – mobilný operátor [PDF, 1413KB]
522/2016 (máj) Le cheque dejeuner s.r.o. – jedálne kupóny [PDF, 477KB]
523/2016 (máj) Telekom – služba pevnej siete [PDF, 517KB]
524/2016 (máj) Telekom – služba pevnej siete [PDF, 1015KB]
525/2016 (máj) Autistické centrum Andreas, n.o. [PDF, 447KB]
526/2016 (máj) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1410KB]
527/2016 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 529KB]
528/2016 (máj) PRING – projektová kancelária – spracovanie projektu [PDF, 489KB]
529/2016 (máj) UNIQA poisťovňa – poistenie majetku [PDF, 763KB]
530/2016 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 521KB]
531/2016 (máj) ZSE – elektrická energia [PDF, 450KB]
532/2016 (jún) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 533KB]
533/2016 (jún) Ing. Pavol Martinický – dostavba schodiska a vstupu [PDF, 437KB]
534/2016 (jún) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1065KB]
535/2016 (jún) Telekom – služba pevnej siete [PDF, 965KB]
536/2016 (jún) Telekom – služba pevnej siete [PDF, 488KB]
537/2016 (jún) ZSE – elektrická energia [PDF, 443KB]
538/2016 (jún) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 518KB]
539/2016 (júl) ZSE – elektrická energia [PDF, 425KB]
540/2016 (júl) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1141KB]
541/2016 (júl) Telekom – služba pevnej siete [PDF, 960KB]
542/2016 (júl) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 506KB]
543/2016 (júl) Telekom – služba pevnej siete [PDF, 478KB]
544/2016 (júl) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 520KB]
545/2016 (júl) PRING – projektová kancelária – spracovanie projektu [PDF, 504KB]
546/2016 (júl) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 494KB]
547/2016 (júl) Interierdvere, spol. s r.o. – požiarne dvere a zárubeň [PDF, 533KB]
548/2016 (júl) Robert Marikovič – posudok protipožiarnej bezpečnosti [PDF, 365KB]
549/2016 (júl) Ing. Pavol Martinický – dokumentácia na nahlásenie stavebných úprav [PDF, 428KB]
550/2016 (august) Le Cheque dejeuner s.r.o. – gastrolístky [PDF, 466KB]
551/2016 (august) Pavol Martinický – stavebné úpravy [PDF, 437KB]
552/2016 (august) SPP – zemný plyn [PDF, 1220KB]
553/2016 (august) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 485KB]
554/2016 (august) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – elektrická energia [PDF, 535KB]
555/2016 (august) PLAST-ROL s.r.o. [PDF, 571KB]
556/2016 (august) SVD go s.r.o. – sťahovacie služby [PDF, 443KB]
557/2016 (august) Alza.sk s.r.o. – toner [PDF, 444KB]
558/2016 (august) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 965KB]
559/2016 (august) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 669KB]
560/2016 (august) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 634KB]
561/2016 (september) SPP – zemný plyn [PDF, 728KB]
562/2016 (september) Compex data s.r.o. – toner [PDF, 502KB]
563/2016 (september) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 703KB]
564/2016 (september) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 482KB]
565/2016 (september) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1052KB]
566/2016 (október) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 694KB]
567/2016 (október) SPP – zemný plyn [PDF, 718KB]
568/2016 (október) Le Cheque dejeuner s.r.o. – gastrolístky [PDF, 462KB]
569/2016 (október) Ing. Pavol Martinický – zateplenie objektu [PDF, 413KB]
570/2016 (október) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1010KB]
571/2016 (október) Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 496KB]
572/2016 (október) Západoslovenská distribučná – pripojovací poplatok [PDF, 498KB]
573/2016 (október) COMPEX data – toner [PDF, 505KB]
574/2016 (november) Le Cheque dejeuner s.r.o. – gastrolístky [PDF, 455KB]
575/2016 (november) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 689KB]
576/2016 (november) Buildex.cz – strieška [PDF, 887KB]
577/2016 (november) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 555KB]
578/2016 (november) JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. – seminár [PDF, 461KB]
579/2016 (november) SPP – zemný plyn [PDF, 731KB]
580/2016 (november) ZSE – elektrická energia [PDF, 585KB]
581/2016 (november) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 969KB]
582/2016 (december) Le cheque dejeuner – stravné lístky [PDF, 450KB]
583/2016 (december) Naša správcovská s.r.o. – konzultačné služby [PDF, 564KB]
584/2016 (december) Magnet Press Slovakia s.r.o. – časopis Psychologie [PDF, 647KB]
585/2016 (december) Kozel Peter – obhliadka havárie [PDF, 444KB]
586/2016 (december) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 508KB]
587/2016 (december) REMPO s.r.o. – čistiace potreby [PDF, 672KB]
588/2016 (december) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 963KB]
589/2016 (december) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1127KB]
590/2016 (december) SPP – zemný plyn [PDF, 487KB]
591/2016 (december) COMPEX data s.r.o. – cartridge [PDF, 533KB]
592/2016 (december) COMPEX data s.r.o. – kábel FTP [PDF, 501KB]
593/2016 (december) HPS mont s.r.o. – HPsystém [PDF, 491KB]
594/2016 (december) PLAST-ROL s.r.o. – rekonštrukcia budovy [PDF, 580KB]
595/2016 (december) Rmdoor s.r.o. – koberec a lepidlo [PDF, 466KB]
596/2016 (december) Buildex.cy – Guttavordach [PDF, 891KB]
597/2016 (december) Hornbach – uhlobrúska [PDF, 631KB]
598/2016 (december) Linkon s.r.o. – práce na budove [PDF, 396KB]
599/2016 (december) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 484KB]
600/2016 (december) VEMA s.r.o. – konzultácie k aplikácii [PDF, 525KB]
601/2016 (december) SVD go s.r.o. – sťahovanie [PDF, 447KB]
602/2016 (december) ESET spol. s r.o. – antivírus [PDF, 488KB]
603/2016 (december) SVD go s.r.o. – sťahovanie [PDF, 450KB]
604/2016 (december) SVD go s.r.o. – sťahovanie [PDF, 451KB]
605/2016 (december) Diego s.r.o. – farba [PDF, 465KB]
606/2016 (december) RODAB, s r.o. – žľaby a lišty [PDF, 480KB]
607/2016 (december) Buildex.cy – Guttavordach [PDF, 451KB]
608/2016 (december) Linkon s.r.o. – montáž svetiel [PDF, 399KB]
609/2016 (december) COMPEX DATA s.r.o. – USB a tonery [PDF, 498KB]
610/2016 (december) Hornbach – uhlová brúska [PDF, 635KB]
611/2017 (január) Bauhaus – nákup parapiet [PDF, 929KB]
613/2017 (január) VODOSHOP s.r.o. – elektrický sušič rúk [PDF, 438KB]
614/2017 (január) ANDREA SHOP s.r.o. – digitálna batéria [PDF, 406KB]
615/2017 (január) Dalibor Dudík – plynové kotle [PDF, 528KB]
616/2017 (január) ZSE – elektrická energia [PDF, 580KB]
617/2017 (január) TELEKOM – služby pevnej siete [PDF, 1074KB]
618/2017 (január) ZSE – elektrická energia [PDF, 531KB]
619/2017 (január) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – gastrolístky [PDF, 459KB]
620/2017 (január) SPP – plyn [PDF, 604KB]
621/2017 (január) SPP – plyn [PDF, 489KB]
622/2017 (január) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 692KB]
623/2017 (január) ZSE – elektrická energia [PDF, 605KB]
624/2017 (január) EUROPLYN s.r.o. – revízia plynového rozvodu [PDF, 533KB]
625/2017 (január) OFFICE DEPOT s.r.o. – kancelárske potreby [PDF, 699KB]
626/2017 (január) Ján Volf – kancelárske potreby [PDF, 557KB]
627/2017 (január) IKEA [PDF, 356KB]
628/2017 (január) TOP OFFICE s.r.o. – kancelárske potreby [PDF, 530KB]
629/2017 (január) RODAB s.r.o. – montáž a dodanie sieťových komponentov [PDF, 514KB]
630/2017 (február) JUDr. Danica Bedlovičová & spol s.r.o. – seminár [PDF, 458KB]
631/2017 (február) KUBEX spol. s.r.o. – montáž a dodanie sušičov rúk [PDF, 516KB]
632/2017 (február) OBI – potreby do domácnosti a kancelárií [PDF, 597KB]
633/2017 (február) HORNBACH – hranol a dvere [PDF, 490KB]
634/2017 (február) ALZA – počítač [PDF, 468KB]
635/2017 (február) SPP – zemný plyn [PDF, 501KB]
636/2017 (február) ZSE – elektrická energia [PDF, 558KB]
637/2017 (február) VEMA – licencia [PDF, 514KB]
638/2017 (február) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 527KB]
639/2017 (február) UNIQUA – poistenie [PDF, 479KB]
640/2017 (február) UNIQUA – poistenie [PDF, 473KB]
641/2017 (február) UNIQUA – poistenie [PDF, 548KB]
642/2017 (február) OBI – potreby do domácnosti a kancelárií [PDF, 589KB]
643/2017 (február) Ľubomír Baran – TRIO – molitan [PDF, 541KB]
644/2017 (február) Ministerstvo vnútra SR – vodné a stočné [PDF, 492KB]
645/2017 (február) Ministerstvo vnútra SR – ref minulé obdobia [PDF, 494KB]
646/2017 (február) Robert TADAM – žalúzie [PDF, 486KB]
647/2017 (február) KOZEL Peter – vodomer a ventily [PDF, 422KB]
648/2017 (február) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 687KB]
649/2017 (február) RODAB s.r.o. – sieťové komponenty [PDF, 534KB]
650/2017 (február) Juraj Gál – kominárske služby [PDF, 412KB]
651/2017 (február) Flamecontrol s.r.o. – kontrola hasiacich prístrojov [PDF, 605KB]
652/2017 (február) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 687KB]
653/2017 (február) Ministerstvo vnútra SR – prevádzkové náklady [PDF, 509KB]
654/2017 (február) Ministerstvo vnútra SR – prevádzkové náklady [PDF, 519KB]
655/2017 (február) Mgr. Marián Bednár – PREMA – návleky na obuv [PDF, 446KB]
656/2017 (február) Interierdvere s.r.o. – protipožiarne dvere a zárubňa [PDF, 454KB]
657/2017 (február) IVES Košice – služby STP APV [PDF, 539KB]
658/2017 (február) IVES Košice – služby STP APV [PDF, 493KB]
659/2017 (február) QUAZAR s.r.o. – dodanie a montáž posuvnej brány [PDF, 587KB]
660/2017 (marec) SPP – plyn [PDF, 473KB]
661/2017 (marec) LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. – gastrolístky [PDF, 452KB]
662/2017 (marec) ZSE – elektrická energia [PDF, 575KB]
663/2017 (marec) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 528KB]
664/2017 (marec) VEMA – konzultácie aplikácií [PDF, 525KB]
665/2017 (marec) TELEKOM – služby mobilného operátora [PDF, 1252KB]
666/2017 (marec) QUAZAR s.r.o. – renovácia brány [PDF, 574KB]
667/2017 (marec) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 684KB]
668/2017 (marec) Mgr. Richard Ziman – geodetické služby [PDF, 534KB]
669/2017 (marec) DP design s.r.o. – menovky na dvere [PDF, 609KB]
670/2017 (apríl) Office depot – kancelárske potreby [PDF, 686KB]
671/2017 (apríl) REMPO s.r.o. – hygienické potreby [PDF, 554KB]
672/2017 (apríl) Union zdravotná poistenia – poistenie [PDF, 451KB]
673/2017 (apríl) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 501KB]
674/2017 (apríl) Linkon s.r.o. – práce [PDF, 379KB]
675/2017 (apríl) ZSE – elektrická energia [PDF, 562KB]
676/2017 (apríl) RODAB s.r.o. – infraštruktúra siete [PDF, 488KB]
677/2017 (apríl) TELEKOM – služby mobilného operátora [PDF, 1343KB]
678/2017 (apríl) Webglobe – Yegon s.r.o. – prevádzka hostingu [PDF, 486KB]
679/2017 (apríl) RODAB s.r.o. – kabeláž [PDF, 466KB]
680/2017 (apríl) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 524KB]
681/2017 (apríl) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 682KB]
682/2017 (apríl) Webglobe – Yegon s.r.o. – doména nasaporadna.sk [PDF, 481KB]
683/2017 (máj) Linkon s.r.o. – práce [PDF, 378KB]
684/2017 (máj) Linkon s.r.o. – práce [PDF, 378KB]
685/2017 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 506KB]
686/2017 (máj) Office depot s.r.o. – kancelársky tovar [PDF, 661KB]
687/2017 (máj) ZSE – elektrická energia [PDF, 568KB]
688/2017 (máj) VEMA s.r.o. – konzultácia aplikácie [PDF, 520KB]
689/2017 (máj) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 1227KB]
690/2017 (máj) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 522KB]
691/2017 (máj) Onside s.r.o. – polep budovy [PDF, 432KB]
692/2017 (máj) O2 – mobilný operátor [PDF, 687KB]
693/2017 (máj) Le cheque dejeuner s.r.o. – gastrolístky [PDF, 451KB]
694/2017 (máj) Psychoprof spol., s.r.o. – Wechslerova škála [PDF, 410KB]
695/2017 (jún) SPP – zemný plyn [PDF, 492KB]
696/2017 (jún) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 520KB]
697/2017 (jún) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 679KB]
698/2017 (jún) ZSE – elektrická energia [PDF, 565KB]
699/2017 (jún) Telekom – mobilný operátor [PDF, 1227KB]
700/2017 (jún) Telekom – mobilný operátor [PDF, 801KB]
701/2017 (jún) UNIQUA – poisťovňa [PDF, 703KB]
702/2017 (jún) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 482KB]
703/2017 (júl) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 474KB]
704/2017 (júl) SPP – zemný plyn [PDF, 502KB]
705/2017 (júl) RODAB s.r.o. – infraštruktúra [PDF, 538KB]
706/2017 (júl) ZSE – elektrická energia [PDF, 557KB]
707/2017 (júl) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 437KB]
708/2017 (júl) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 529KB]
709/2017 (júl) O2 – mobilný operátor [PDF, 681KB]
710/2017 (august) SPP – zemný plyn [PDF, 502KB]
711/2017 (august) ZSE – elektrická energia [PDF, 559KB]
712/2017 (august) Soft-Tech s.r.o. – tonery [PDF, 532KB]
713/2017 (august) Hlavné mesto SR Bratislava – komunálny odpad [PDF, 527KB]
714/2017 (august) O2 – mobilný operátor [PDF, 685KB]
715/2017 (august) Telekom – mobilný operátor [PDF, 1112KB]
716/2017 (august) Le cheque dejeuner s.r.o. – gastrolístky [PDF, 448KB]
717/2017 (september) ZSE – elektrická energia [PDF, 294KB]
718/2017 (september) SPP – dodávka plynu [PDF, 301KB]
719/2017 (september) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 546KB]
720/2017 (september) 02 – služby mobilného operátora [PDF, 505KB]
721/2017 (september) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 282KB]
722/2017 (september) Beňuška Jozef – odpílenie stromu [PDF, 1286KB]
723/2017 (september) Office Depot – nákup kancelárskych potrieb [PDF, 592KB]
724/2017 (september) Office Depot – nákup kancelárskych potrieb [PDF, 631KB]
725/2017 (september) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 526KB]
726/2017 (september) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 443KB]
727/2017 (september) COMPEX DATA – nákup tonerov [PDF, 403KB]
728/2017 (október) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 636KB]
729/2017 (október) Smaltovňa Holíč – smaltovanie domových čísel [PDF, 433KB]
730/2017 (október) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 576KB]
731/2017 (október) Telekom – pevná sieť [PDF, 1350KB]
732/2017 (október) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1252KB]
733/2017 (október) Smart Computer – nákup komponentov [PDF, 486KB]
734/2017 (november) Juraj Gál – kominárske služby [PDF, 359KB]
735/2017 (november) Dalibor Dudík – prehliadka plynového kotla [PDF, 918KB]
736/2017 (november) Le Cheque Dejeuner – nákup stravných lístkov [PDF, 405KB]
737/2017 (november) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 533KB]
738/2017 (november) Office Depot – nákup kancelárskych potrieb [PDF, 613KB]
739/2017 (november) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 644KB]
740/2017 (november) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1095KB]
741/2017 (november) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1406KB]
742/2017 (november) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 530KB]
743/2017 (november) Magnet Press, Slovakia – nákup odbornej literatúry [PDF, 800KB]
744/2017 (november) MagPie Ing. Augustin Straka – inštalácia SQL servera [PDF, 379KB]
745/2017 (november) RODAB – nákup infraštruktúry [PDF, 459KB]
746/2017 (november) Le Cheque Dejeuner – nákup stravných lístkov [PDF, 402KB]
747/2017 (december) Andrea Shop – nákup batérie [PDF, 472KB]
748/2017 (december) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 1314KB]
749/2017 (december) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 1339KB]
750/2017 (december) Psychoprof – nákup dotazníkov a testov [PDF, 448KB]
751/2017 (december) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1046KB]
752/2017 (december) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1398KB]
753/2017 (december) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 723KB]
754/2017 (december) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 471KB]
755/2017 (december) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 676KB]
756/2017 (december) hej.sk – nákup kancelárskych strojov [PDF, 754KB]
757/2017 (december) N-Terr – nákup LED panelov [PDF, 398KB]
758/2017 (december) UNIQA poisťovňa – poistenie organizácie [PDF, 726KB]
759/2017 (december) Merkury Market Slovakia – nákup plávajúcej podlahy [PDF, 572KB]
760/2017 (december) Merkury Market Slovakia – nákup stavebných potrieb [PDF, 595KB]
761/2017 (december) SIMCOMEX – vyhotovenie dverných systémov [PDF, 445KB]
762/2017 (december) REMPO – nákup čistiacich potrieb [PDF, 689KB]
763/2017 (december) Office Depot – nákup kancelárskych potrieb [PDF, 1130KB]
764/2017 (december) SIMCOMEX – oprava dverných systémov [PDF, 447KB]
765/2017 (december) RA Software – nákup PC a MS office [PDF, 325KB]
766/2017 (december) Vladimír Lacko UMAKOV – krídlové brány [PDF, 472KB]
767/2017 (december) Vladimír Lacko UMAKOV – krídlové brány [PDF, 706KB]
768/2017 (december) RA Software – nákup PC a MS office [PDF, 316KB]
769/2017 (december) ALZA – nákup tlačiarne [PDF, 375KB]
770/2017 (december) COMPEX data – nákup tonerov [PDF, 462KB]
771/2017 (december) Juraj Gál – kominárske služby [PDF, 357KB]
772/2017 (december) Dalibor Dudík – prehliadka plynového kotla [PDF, 622KB]
773/2018 (január) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 623KB]
774/2018 (január) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 710KB]
775/2018 (január) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 494KB]
776/2018 (január) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1304KB]
777/2018 (január) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 669KB]
778/2018 (január) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 669KB]
779/2018 (január) Telefom – pevná sieť [PDF, 1292KB]
780/2018 (január) SPP – zemný plyn [PDF, 620KB]
781/2018 (január) Priestor na rozvoj – konzultácie k pomôckam [PDF, 595KB]
782/2018 (január) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 615KB]
783/2018 (február) ZSE – elektrická energia [PDF, 602KB]
785/2018 (február) SPP – zemný plyn [PDF, 804KB]
786/2018 (február) UP Slovensko – jedálne kupóny [PDF, 399KB]
787/2018 (február) SVD go – sťahovanie [PDF, 470KB]
788/2018 (február) VEMA – reklamácia [PDF, 452KB]
789/2018 (február) VEMA – konzultácie [PDF, 458KB]
790/2018 (február) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1051KB]
791/2018 (február) Telekom – pevná sieť [PDF, 1423KB]
792/2018 (február) SPP – zemný plyn [PDF, 504KB]
793/2018 (február) webglobe – yegon – prevádzka hostingu [PDF, 421KB]
794/2018 (február) webglobe – yegon – prevádzka hostingu [PDF, 448KB]
795/2018 (február) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 511KB]
796/2018 (február) STROJMONT – Vladimír Krútel – výmena krídlovej brány [PDF, 365KB]
797/2018 (február) OBI Slovakia – montážny tovar [PDF, 623KB]
798/2018 (február) OBI Slovakia – montážny tovar [PDF, 623KB]
799/2018 (február) IVES Košice – služby STP APV [PDF, 492KB]
800/2018 (február) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 458KB]
801/2018 (február) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 458KB]
802/2018 (marec) Marek Dobeš – plechové dvere [PDF, 527KB]
803/2018 (marec) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 489KB]
804/2018 (marec) RA Software – nákup balíka MS office [PDF, 302KB]
805/2018 (marec) RA Software – nákup balíka MS office [PDF, 322KB]
806/2018 (marec) Up Slovensko – nákup jedálnych kupónov [PDF, 433KB]
807/2018 (marec) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 587KB]
808/2018 (marec) Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto [PDF, 379KB]
809/2018 (marec) Telekom – pevná sieť [PDF, 1439KB]
810/2018 (marec) O2 – mobilný operátor [PDF, 1282KB]
810/2018 (apríl) Office Depot – kancelárske potreby [PDF, 623KB]
811/2018 (apríl) Office Depot – kancelárske potreby [PDF, 565KB]
812/2018 (apríl) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 454KB]
813/2018 (apríl) Office Depot – kancelárske potreby [PDF, 621KB]
814/2018 (apríl) Webglobe – Yegon – registrácia domény [PDF, 426KB]
815/2018 (apríl) Webglobe – Yegon – registrácia domény [PDF, 424KB]
817/2018 (apríl) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 437KB]
818/2018 (apríl) Juraj Gál – služby kominára [PDF, 329KB]
819/2018 (apríl) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 586KB]
820/2018 (apríl) Telekom – služby pevnej siete [PDF, 1345KB]
821/2018 (apríl) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1254KB]
822/2018 (apríl) VEMA – seminár GDPR [PDF, 449KB]
823/2018 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 428KB]
824/2018 (máj) ZSE – elektrická energia [PDF, 469KB]
825/2018 (máj) Hornbach- stavebný tovar [PDF, 998KB]
826/2018 (máj) O2 – mobilný operátor [PDF, 528KB]
827/2018 (máj) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 506KB]
828/2018 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 419KB]
829/2018 (jún) UP Slovensko – nákup stravných lístkov [PDF, 396KB]
830/2018 (jún) VEMA – modul GDPR [PDF, 440KB]
831/2018 (jún) ZSE – elektrická energia [PDF, 472KB]
832/2018 (jún) SPP – zemný plyn [PDF, 430KB]
833/2018 (jún) UP Slovensko – nákup stravných lístkov [PDF, 451KB]
834/2018 (jún) ELEKTROSPED – nákup tovaru hej.sk [PDF, 370KB]
835/2018 (jún) TELEKOM – služby mobilného operátora [PDF, 420KB]
836/2018 (jún) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 555KB]
837/2018 (jún) UNIQUA poisťovňa – poistenie majetku [PDF, 596KB]
838/2018 (jún) OFFICE Depot – papiernictvo [PDF, 563KB]
839/2018 (jún) ASV Therm [PDF, 805KB]
840/2018 (júl) Telekom – služby operátora [PDF, 422KB]
841/2018 (júl) Milan Bojnanský – služby technika BTS [PDF, 451KB]
842/2018 (júl) ZSE – elektrická energia [PDF, 469KB]
843/2018 (júl) UP Slovensko – nákup stravných lístkov [PDF, 389KB]
844/2018 (júl) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 562KB]
845/2018 (júl) SPP – zemný plyn [PDF, 435KB]
846/2018 (august) Alza – nákup toneru [PDF, 37KB]
847/2018 (august) VEMA – licencia na softvér [PDF, 37KB]
848/2018 (august) SPP – dodávka plynu [PDF, 143KB]
849/2018 (august) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 164KB]
850/2018 (august) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 61KB]
851/2018 (august) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 187KB]
852/2018 (august) KOMPLET s.r.o. – výmena kanalizácie [PDF, 57KB]
853/2018 (august) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 80KB]
854/2018 (august) KOMPLET s.r.o. – úprava kanalizácie [PDF, 42KB]
855/2018 (september) [PDF, 99KB]
856/2018 (september) COMPEX DATA – nákup tonerov [PDF, 39KB]
857/2018 (september) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 182KB]
858/2018 (september) Hornbach – nákup stavebného tovaru [PDF, 47KB]
859/2018 (september) Hornbach – nákup stavebného tovaru [PDF, 103KB]
860/2018 (september) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 83KB]
861/2018 (september) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 144KB]
862/2018 (september) VEMA – seminár [PDF, 35KB]
863/2018 (september) ASV THERM [PDF, 36KB]
864/2018 (október) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 46KB]
865/2018 (október) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 46KB]
866/2018 (október) Alza – nákup počítačov [PDF, 37KB]
867/2018 (október) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 200KB]
868/2018 (október) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 60KB]
869/2018 (október) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 158KB]
870/2018 (október) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 83KB]
871/2018 (október) COMPEX data – nákup toneru [PDF, 37KB]
872/2018 (október) OFFICE DEPOT – nákup kancelárskeho tovaru [PDF, 57KB]
873/2018 (november) MAX-beton s.r.o. – dodávka betónovej zmesy [PDF, 39KB]
874/2018 (november) MAX-beton s.r.o. – dodávka betónovej zmesy [PDF, 39KB]
875/2018 (november) Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie- seminár [PDF, 28KB]
876/2018 (november) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 46KB]
877/2018 (november) RODAB s.r.o. – dodávka sieťovej infraštruktúry [PDF, 34KB]
878/2018 (november) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 187KB]
879/2018 (november) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 78KB]
880/2018 (november) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 189KB]
881/2018 (november) Centrum včasnej intervencie Bratislava – lektorstvo [PDF, 31KB]
882/2018 (november) MPLOT s.r.o. – nákup stĺpikov [PDF, 35KB]
883/2018 (november) MPLOT s.r.o. – nákup stĺpikov [PDF, 42KB]
884/2018 (november) MAGNET PRESS Slovakia – predplatné časopisu [PDF, 161KB]
885/2018 (november) OFFICE depot – nákup kancelárskeho tovaru [PDF, 61KB]
886/2018 (december) UP Slovensko – nákup jedálnych kupónov [PDF, 41KB]
887/2018 (december) ESET – antivírus [PDF, 59KB]
888/2018 (december) VEMA – účtovný systém [PDF, 36KB]
889/2018 (december) Inštitút osobnostného rozvoja – nákup terapeutických kariet [PDF, 51KB]
890/2018 (december) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 79KB]
891/2018 (december) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 168KB]
892/2018 (december) SPP – zemný plyn [PDF, 47KB]
893/2018 (december) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 46KB]
894/2018 (december) Special Consulting Service – nákup didaktického softvéru [PDF, 36KB]
895/2018 (december) SPP – zemný plyn [PDF, 49KB]
896/2018 (december) OBI – nákup vysávaču [PDF, 72KB]
897/2018 (december) Základná škola Dubová 1 – vyúčtovanie nákladov [PDF, 35KB]
898/2018 (december) Alza – nákup elektroniky [PDF, 58KB]
899/2018 (december) Alza – nákup elektroniky [PDF, 51KB]
900/2018 (december) Mobelix – nákup kresla [PDF, 322KB]
901/2018 (december) COMPEX DATA – nákup tonerov a cartridge [PDF, 52KB]
902/2019 (január) Up Slovensko – nákup stravných lístkov [PDF, 239KB]
903/2019 (január) Telekom – poplatky za telekomunikačné služby [PDF, 657KB]
904/2019 (január) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 380KB]
905/2019 (január) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 309KB]
906/2019 (január) Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka – workshop [PDF, 203KB]
907/2019 (január) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 325KB]
908/2019 (január) Vortech – havaríjny zásah a krtkovanie [PDF, 269KB]
909/2019 (január) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 300KB]
910/2019 (január) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 257KB]
911/2019 (február) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 245KB]
912/2019 (február) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 942KB]
913/2019 (február) VEMA – aplikačné konzultácie [PDF, 271KB]
914/2019 (február) VEMA – seminár PAM [PDF, 262KB]
915/2019 (február) IPEKO Zvolen – seminár [PDF, 243KB]
916/2019 (február) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 315KB]
917/2019 (február) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 245KB]
918/2019 (február) KUBEX – montáž a preprava kancelárskeho tovaru [PDF, 209KB]
919/2019 (február) Mgr. Marián Bednár PREMA – návleky na obuv [PDF, 223KB]
920/2019 (február) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 384KB]
921/2019 (február) GHP Medical Services – vyhotovenie posudku [PDF, 254KB]
922/2019 (február) VEMA – licencia [PDF, 269KB]
923/2019 (február) Webgloge Yegon – hosting [PDF, 501KB]
924/2019 (február) IVES Košice – STP APV [PDF, 529KB]
925/2019 (február) Up Slovensko – nákup stravných lístkov [PDF, 243KB]
926/2019 (marec) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 238KB]
927/2019 (marec) COMPEX data – nákup tonerov [PDF, 251KB]
928/2019 (marec) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 386KB]
929/2019 (marec) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 305KB]
930/2019 (marec) IVORSK – školenie [PDF, 247KB]
931/2019 (marec) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 250KB]
932/2019 (marec) Webglobe Yegon – doména [PDF, 486KB]
933/2019 (marec) COMPEX data – nákup tonerov [PDF, 250KB]
934/2019 (apríl) Fantastická predškola – nákup modelov 1 a 2 [PDF, 353KB]
935/2019 (apríl) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 433KB]
936/2019 (apríl) SPP – dodávky zemného plynu [PDF, 479KB]
937/2019 (apríl) Flamecontrol – skúšky a kontroly hasiacich prístrojov [PDF, 540KB]
938/2019 (apríl) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 510KB]
939/2019 (apríl) ZSE – dodávka elektrickej energie [PDF, 622KB]
940/2019 (apríl) Juraj Gál – kominárske služby [PDF, 320KB]
941/2019 (apríl) MagPie Ing. Augustin Straka – inštalácia IVES [PDF, 373KB]
942/2019 (apríl) IVORSK – vzdelávanie [PDF, 413KB]
943/2019 (apríl) IVORSK – vzdelávanie [PDF, 408KB]
944/2019 (apríl) IVORSK – vzdelávanie [PDF, 418KB]
945/2019 (apríl) O2 – faktúra mobilného operátora [PDF, 725KB]
946/2019 (apríl) OFFICE depot – kancelársky tovar [PDF, 567KB]
947/2019 (apríl) Paneurópska vysoká škola n.o. – kurz [PDF, 492KB]
948/2019 (apríl) Paneurópska vysoká škola n.o. – kurz [PDF, 394KB]
949/2019 (apríl) Paneurópska vysoká škola n.o. – kurz [PDF, 405KB]
950/2019 (apríl) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz odpadu [PDF, 688KB]
951/2019 (máj) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 485KB]
952/2019 (máj) Ing. Matej Mihalech – IT práce [PDF, 380KB]
953/2019 (máj) NELA Geršičová – TEPI servis – upratovacie práce [PDF, 410KB]
954/2019 (máj) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 630KB]
955/2019 (máj) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 530KB]
956/2019 (máj) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 745KB]
957/2019 (máj) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 619KB]
958/2019 (máj) Up Slovensko – jedálne lístky [PDF, 431KB]
959/2019 (máj) IVORSK – vzdelávanie [PDF, 420KB]
960/2019 (jún) Alza – ventilárot [PDF, 563KB]
961/2019 (jún) Alza – ventilátor [PDF, 445KB]
962/2019 (jún) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 439KB]
963/2019 (jún) Electronic-Star – objednávka [PDF, 368KB]
964/2019 (jún) Chal-Tec GmbH – oneConcept – objednávka [PDF, 467KB]
965/2019 (jún) Chal-Tec GmbH – oneConcept – nákup [PDF, 384KB]
966/2019 (jún) Telekom – služby operátora [PDF, 523KB]
967/2019 (jún) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 623KB]
968/2019 (jún) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 746KB]
969/2019 (jún) UNIQA poisťovňa – poistné [PDF, 721KB]
970/2019 (jún) KUBEX – odvoz a likvidácia elektroodpadu [PDF, 343KB]
971/2019 (júl) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 481KB]
972/2019 (júl) RODAB – sieťová infraštruktúra [PDF, 411KB]
973/2019 (júl) Up Slovensko – jedálne kupóny [PDF, 394KB]
974/2019 (júl) Up Slovensko – jedálne kupóny [PDF, 413KB]
975/2019 (júl) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 624KB]
976/2019 (júl) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 435KB]
977/2019 (júl) O2- služby mobilného operátora [PDF, 750KB]
978/2019 (júl) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 523KB]
979/2019 (august) Orava Nábytok – nákup kresla [PDF, 304KB]
980/2019 (august) Orava Nábytok – nákup kresla [PDF, 342KB]
981/2019 (august) Gripex – nákup toneru a multifunkčného zariadenia [PDF, 596KB]
982/2019 (august) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 499KB]
983/2019 (august) ZSE – dodávka el. energie [PDF, 634KB]
984/2019 (august) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 730KB]
985/2019 (august) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 495KB]
986/2019 (august) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz odpadu [PDF, 692KB]
987/2019 (august) CICERO – osobný spis [PDF, 385KB]
988/2019 (september) ECONreal – nákup farieb [PDF, 523KB]
989/2019 (september) ECONreal – nákup farieb [PDF, 520KB]
990/2019 (september) Na-Ko trans – odvoz zmiešaného dreveného odpadu [PDF, 327KB]
991/2019 (september) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 997KB]
992/2019 (september) VEMA – aplikačné a systémové konzultácie [PDF, 495KB]
993/2019 (september) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 757KB]
994/2019 (september) ZSE – elektrická energia [PDF, 628KB]
995/2019 (september) OFFICE DEPOT – kancelárske potreby [PDF, 626KB]
996/2019 (september) Up Slovensko – gastrolístky [PDF, 635KB]
997/2019 (október) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 963KB]
998/2019 (október) Milan Bojnanský – služby technika BTS a PO [PDF, 452KB]
999/2019 (október) ZSE – faktúra za elektrinu [PDF, 608KB]
1000/2019 (október) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 752KB]
1001/2019 (október) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 1,4MB]
1002/2019 (október) GRIPEX – tonery a komponenty do tlačiarní [PDF, 625KB]
1003/2019 (november) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 1MB]
1004/2019 (november) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 1,3MB]
1005/2019 (november) Matej Mihalech – IT práce [PDF, 388KB]
1006/2019 (november) ZSE – elektrická energia [PDF, 660KB]
1007/2019 (november) Compex data – tonery [PDF, 466KB]
1008/2019 (november) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 754KB]
1009/2019 (november) Hlavné mesto SR Bratislava – odvoz komunálneho odpadu [PDF, 722KB]
1010/2019 (december) Telekom – služby mobilného operátora [PDF, 1,4MB]
1010/2019 (december) VEMA – konzultácie [PDF, 473KB]
1010/2019 (december) SPP – dodávka zemného plynu [PDF, 964KB]
1010/2019 (december) Up Slovensko – gastrolístky [PDF, 435KB]
1010/2019 (december) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1,3MB]
1010/2019 (december) O2 – služby mobilného operátora [PDF, 1,3MB]
1010/2019 (december) UNIQUA poisťovňa – poistenie [PDF, 753KB]
1010/2019 (december) VEMA – konzutlácie [PDF, 477KB]
1010/2019 (december) ELTK – revízia spotrebičov [PDF, 1,2MB]
1010/2019 (december) MAGNET PRESS SLOVAKIA- predplatné Psychologie dnes [PDF, 831KB]
1010/2019 (december) TEMPO KONDELA – stoličky [PDF, 612KB]
1010/2019 (december) OFFICE depot – kancelársky tovar [PDF, 1,2MB]
1010/2019 (december) OFFICE depot – kancelársky tovar [PDF, 1,2MB]
1010/2019 (december) COMPEX data – tonery [PDF, 526KB]
1010/2019 (december) COMPEX data – tonery [PDF, 526KB]
1010/2019 (december) Kika [PDF, 375KB]
1010/2019 (december) Alza – telefón na pevnú linku [PDF, 283KB]
1010/2019 (december) dobredrevaky.sk [PDF, 397KB]
1010/2019 (december) TEMPO nábytok [PDF, 878KB]
1010/2019 (december) KIKA [PDF, 625KB]
1010/2019 (december) Alza [PDF, 808KB]

Faktúry 2020

P.č.Názov a adresa dodavateľaIČO dovávateľaČíslo faktúry alebo dokladu Suma v €platca DPH Dátum uhradyZmluva, objednávkaPredmet fakturácie
1Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava313966741200032272 799,44áno15/01/2020zmluvastravné poukážky
2ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817350021936-337,63áno zmluvaelektrická energia – preplatok
3Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11,84101 Bratislava409614782019/71957,78áno15/01/2020zmluvaslužby technika BTS a PO I.Q 2020
4TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtašákova 893, 02744 Tvrdošín3640915419523572810,00áno objednavkastoličky 7 ks 
5Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469824953607482,19áno15/01/2020zmluvatelefón,internet
6SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568110388285196,00áno24/01/2020zmluvaplyn
7ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817522646667102,62áno24/01/2020zmluvaelektrická energia
8O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863145031853220,10áno22/01/2020zmluvaslužby mobilného operátora O2
9SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568414681651-1 147,98áno zmluvaplyn r.2019 vyúčtovanie
10Vladimír Adane  ELBIT, Priebežná  489/8, 03104 Liptovský Mikuláš4545846420VF000070,00nie objednavkapracovná obuv
11Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8,  851 04 Bratislava31356958193046910,00áno objednavkapsychológia dnes-vyúčtov.fa 
12Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 3135537432020048633,54áno17/02/2020zmluvaprevod na rok 2020 (mzdy)
13SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568160395320196,00áno07/02/2020zmluvaplyn
14O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863159034897720,90áno17/02/2020zmluvaslužby mobilného operátora
15Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469825176141782,19áno17/02/2020zmluvatelefón,internet
16ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817469847933102,62áno17/02/2020zmluvaelektricka energia
17Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 727082440197509337121,80áno18/02/2020objednavkadisk do PC
18Webglobe Yegon,s.r.o. Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava 36306444PF220710697451,70áno19/02/2020objednavkaprevádzka „nasaporadna“
19Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31355374720201909259,32áno19/02/2020zmluvaVema,mzdy zmena 02/2020-1/2021
20Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice00162957559003244883,65áno20/02/2020zmluvaúčtovný program 02/2020-12/2020
21Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 7270824405200318370121,80áno18/02/2020objednavkaSSD disk k PC
22Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice0016295755700346070,00áno zmluvaúčtovný program 02/2020-12/2020
23Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  00603481MP 34190449765,30 05/03/2020objednavkamiestny poplatok OLO
24Ing.Iva Štenglová, Zahradní 940, 370 06 Srubec36947712010001249,00nie06/03/2020objednavkasenoir, pomalé pracovné tempo
25Ing.Iva Štenglová, Zahradní 940, 370 06 Srubec36947712010001339,00nie06/03/2020objednavkasenoir, pomalé pracovné tempo
26Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  006034814/20/001656-3670,34 05/03/2020rozhodnutiemiestny poplatok OLO
27Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava313966741200238272 799,44áno06/03/2020zmluvastravné poukážky
28SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568716556676196,00áno06/03/2020zmluvaplyn
29ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817479838561102,62áno11/03/2020zmluvaelektrická energia
30OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 36192384552000517086,66áno11/03/2020objednavkakancelársky materiál
31Raabw  Slovensko, s.r.o. Heydukova  12-14, 811 08 Bratislava 3590871820200486614,00áno27/03/2020objednavkapracovné zošity
32Webglobe Yegon,s.r.o. Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava 36306444220711058114,28áno27/03/2020objednavkaregistracia „našaporadna“
33Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469825401394582,46áno27/03/2020zmluvatelefón,internet
34O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863152037385620,66áno27/03/2020zmluvamobilný telefón
35Ján Šaroch-JS projekt,  Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava 414774212020002315,00nie01/04/2020objednavkadezinfekcia priestorov
36Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 3135537432020065033,54áno01/04/2020zmluvakonzultácie licencia
37KUBEX spol.s.r.o., Tupolevova 13, 851 01 Bratislava 3675360262020120,00áno03/04/2020objednavkarevízia kotlov
38SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568764970840196,00áno08/04/2020zmluvaplyn
39ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817601500482102,62áno08/04/2020zmluvaelektrická energia
40Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11,84101 Bratislava409614782020/10857,78áno08/04/2020zmluvaslužby technika BTS a PO I.Q 2019
41O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863144010990321,08áno17/04/2020zmluvaslužby mobilného operátora O2
42Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469825628052482,19áno17/04/2020zmluvatelefón,internet
43Dr.MAX  100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice48115860409738044279,99áno24/04/2020objednavkabezkontaktný teplomer
44Ján Šaroch-JS projekt,  Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava 414774212020003384,37nie05/05/2020objednavkadezinfekčné a ochranné prostriedky
45SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568832634613196,00áno11/05/2020zmluvaplyn
46ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817522765829102,62áno12/05/2020zmluvaelektrická energia
47Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  006034814/20/001356-3670,34 12/05/2020rozhodnutiepoplatok za OLO
48Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469825855386982,19áno12/05/2020zmluvatelefón,internet
49O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863146041509721,08áno14/05/2020zmluvaslužby mobilného operátora O2
50Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava313966741200459532 799,44áno18/05/2020zmluvastravné poukážky
51Rempo, s.r.o. Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava358190812012000322249,11áno25/05/2020objednavkahygienické a čistiace prostriedky
52Justprint, s.r.o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava47689196202000065546,55áno25/05/2020objednavkaštíty ochranné
53Justprint, s.r.o. Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava4768919620200006550,00áno objednavkaštíty ochranné
54Ján Kovalčík, Beniakova 22,841 05 Bratislava3245786310200037138,50nie09/06/2020objednavkaservisná prehliadka kotla
55SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568726325663196,00áno09/06/2020zmluvaplyn
56ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817522790896102,62áno10/06/2020zmluvaelektrická energia
57Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469826207423582,19áno18/06/2020zmluvatelefón,internet
58Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 313553748442000007258,00áno18/06/2020zmluvaškolenie,Vema-mzdy
59UNIQA poisťovňa,a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava006535019260110244241,64 18/06/2020zmluvapoistenie ochrana 18.7.20-18.1.21
60O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863151042374120,60áno18/06/2020zmluvaslužby mobilného operátora O2
61Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 72708244042265474797,50áno07/07/2020objednavkakosačka 
62Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11,84101 Bratislava409614782020/28557,78áno09/07/2020zmluvaslužby technika BTS a PO II.Q 2020
63SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568765062057196,00áno09/07/2020zmluvaplyn
64ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817522821763102,62áno09/07/2020zmluvaelektrická energia
65Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469826395852382,19áno16/07/2020zmluvatelefón,internet
66O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863139047219020,48áno16/07/2020zmluvaslužby mobilného operátora O2
67Modrý anjel-tím kríz.intervencie, n.o. Klincová 35, Bratislava 379834152020005300,00nie16/07/2020objednavkaaktualizačné vzdelávanie 
68Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  006034814/20/001356-3670,34 20/06/2020rozhodnutiepoplatok za OLO
69Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava313966741200697682 799,44áno06/08/2020zmluvastravné poukážky
70SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568842335398196,00áno20/06/2020zmluvaplyn
71OBI Slovakia s.r.o, Hodonínska ulica 25, 841 03 Bratislava 4825894655000000282127,97áno05/08/2020objednavkakrovinorez
72Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469826582135682,19áno24/08/2020zmluvatelefón,internet
73ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava  52604519239/2020222,90 10/08/2020refundaciavodné, stočné za rok  2019
74ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817532744337102,62áno07/08/2020zmluvaelektrická energia 
75ALKA SK, s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice4740482520201647197,10áno13/08/2020objednavkaochranné rúška
76Mihalech Advisory s.r.o., Starorímska 18, 851 10 Bratislava – Rusovce 5310060320200000384,00nie14/08/2020objednavkaIT práce, poradenstvo
77Milan Petkov Kulov, Čečínska Potôň 98, 930 36 Horná Potôň48029564302020700,00nie14/08/2020objednavkasadrokartonová priečka, vymaľov.
78O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863137050267727,14áno26/08/2020zmluvatel. služby mobil. Operátora
79HT Trade Service GmbH &Co, KG Hermann Tiben Eversburger Str. 32, 490 90 Osnabruck93459043393585490,10áno28/08/2020objednavkakancelársky pracovný stôl 
80OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 361923845520016593183,92áno31/08/2020objednavkakancelársky materiál
81Ján Šaroch-JS projekt,  Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava 414774212020009200,00nie04/09/2020objednavkarezanie kríkov, kosenie
82Ján Šaroch-JS projekt,  Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava 41477421202000839,00nie04/09/2020objednavkatepovanie kresiel
83Mgr. Patrik Liška , Rustaveliho 10054/4, 831 06 Bratislava-Rača47966017202008/010290,00áno04/09/2020objednavkaodvoz vyradených kníh
84SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568726404934196,00áno14/09/2020zmluvaplyn
85Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469826766936482,19áno14/09/2020zmluvatelefón,internet
86ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817561944503102,62áno14/09/2020zmluvaelektrická energia
87Rempo, s.r.o. Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava358190812012000530123,71áno14/09/2020objednavkahyg. ochranné pomôcky
88O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 35848863135046474333,08áno21/09/2020objednavkatel. služby mobil. operátora
89Ján Šaroch-JS projekt,  Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava 414774212020010251,41nie23/09/2020objednavkadezinf.prostriedky, dávkovač
90SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568160629928196,00áno09/10/2020zmluvaplyn
91Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11,84101 Bratislava40961478202051957,78áno09/10/2020zmluvaslužby tech. BTS a PO III.Q 2020
92ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817542273653102,62áno16/10/2020zmluvaelektrická energia
93Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469826951059282,60áno16/10/2020zmluvatelefóny,internet
94ALKA SK, s.r.o. Letná 40, 040 01 Košice4740482520202756133,49áno15/10/2020objednavkarúška tvárové
95Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469827137987282,19áno24/11/2020zmluvatelefóny,internet
96SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568745806232196,00áno01/12/2020zmluvaplyn
97Komsys s.r.o., Vajnorská 48, 831 04 Bratislava481576512020024750,00nie02/12/2020objednavkakontrola a čistenie komína
98ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817523000021102,62áno18/11/2020zmluvaelektrická energia
99O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886315306163831,88áno20/01/2020zmluva služby mobil. operátora
100Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava31396674120105977731,85áno26/11/2020zmluvastravné poukážky
101Výskumný ústav detskej psych. a patológie, Cyprichova42, 831 05 Bratislava 0068138582008942,50nie20/11/2020objednavkatest školskej pripravenosti 
102Rota plus s.r.o., Ružová 1003/4,  900 31 Stupava 4719860520201488999,96áno26/11/2020objednavkajednorázové  návleky na obuv 
103Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  006034814/20/001356-36/65/87705670,34 02/12/2020rozhodnutiemiestny poplatok OLO
104Terrain, s.r.o., M.R. Štefánika 34, 010 01 Žilina521401131095105,60nie07/12/2020objednavkaterapeutické karty
105RNDr. Vlastimil Autrata – VBA, Mierová 38, 82105 Bratislava 140057602020441,10áno07/12/2020objednavkakancelársky materiál
106SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568774849763196,00áno07/12/2020zmluvaplyn
107Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava3139667412060902531,99áno03/12/2020zmluvastravné poukážky
108Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469827324022882,19áno14/12/2020zmluvatelefóny,internet
109Vema,s.r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava 31355374843210035033,54áno14/12/2020zmluvakonzultácie -mzdy
110Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin45503249119868239132,52áno14/12/2020objednavkaodborná literatúra
111OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 361923845520023984863,23áno14/12/2020objednavkakancelársky materiál
112Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 727082440430455496454,52áno15/12/2020objednavkakávovar, usb,PC prísl.
113COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 313584112005403 465,29áno15/12/2020objednavkaNotebooky, tlačiarne 
114O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886314706031240,24áno16/12/2020zmluvaslužby mobilného operátora
115UNIQA poisťovňa,a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava006535019260110244241,64  zmluvapoistenie ochrana 18.1.21-18.7.21
116Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 727082440430832091451,60áno16/12/2020objednavkasoftw. Microsoft Off.
117OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B,821 09 Bratislava 3619238455/200242423437,61áno16/12/2020objednavkastolové telefóny Alcatel 
118B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467220204601627,60áno16/12/2020objednavkakancelárske stoličky, kreslá
119ASCO-nábytok, s.r.o. Cesta na Senec28, 82104 Bratislava359097902361764-434199,89áno16/12/2020objednavkapísací stôl 
120B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 444134672202046031 977,60áno17/12/2020objednavkasedačky do čakárne
121Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin45503249116630505185,13áno17/12/2020objednavkaodborná literatúra
122Rempo, s.r.o. Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava358190812012000800202,88áno17/12/2020objednavkačistiace a dezinf. prostriedky
123Rempo, s.r.o. Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava358190812012000801193,70áno17/12/2020objednavkarohože
124SCONTO nábytok s.r.o., Nová ul. 8144/10 917 01 Trnava447311592825871197,90áno29/12/2020objednavkakancelarska komoda
125Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin4550324911023284841134,62áno29/12/2020objednavkaodborná literatúra
126SCONTO nábytok s.r.o., Nová ul. 8144/10 917 01 Trnava447311592826047542,75áno29/12/2020objednavkapohovky, stoličky
127B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467220204810702,00áno29/12/2020objednavkaplechová skriňa
128Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 727082440432005415363,69áno29/12/2020objednavkatlačiareň, vysavač
129Mihalech Advisory s.r.o., Starorímska 18, 851 10 Bratislava – Rusovce 5310060320200010520,00nie30/12/2020objednavkaIT práce, poradenstvo

Faktúry 2021

P.č.Názov a adresa dodavateľaIČO dovávateľaČíslo faktúry alebo dokladu Suma v €platca DPH Dátum uhradyZmluva, objednávkaPredmet fakturácie
1Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469827511002382,19áno15/01/2021zmluvatelefóny,internet
2Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11,84101 Bratislava40961478202072657,78áno13/01/2021zmluvaslužby technika BTS a PO IV.Q 2020
3ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817370018292-106,58áno zmluvapreplatok el.energiu za rok 2020
4O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886313405946452,06áno15/01/2021zmluvaslužby mobilného operátora O2
5SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568441544698-56,84áno zmluvapreplatok plyn za rok 2020
6Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava313966741216002872 799,41 20/01/2021zmluvastravné poukážky
7SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568180711558256,00áno20/01/2021zmluvaplyn
8ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817552349740102,62áno20/01/2021zmluvaelektrická energia
9Ing. Jiří Baksa, Kaly- Zahrada 40, 594 55 Dolní Loučky 7636105621385251,80áno20/01/2021objednavkadekoracia na stenu
10Ives Košice, Čsl. Armády 20, 041 18 Košice00162957559003505183,65áno29/01/2021zmluvaúčtovný program 02/2021-12/2021
11Ing. Iva Štenglová Zahradní 940, 370 06 Srubec036947712110000849,00nie29/01/2021objednavkae-seminár pre špec. pedagoga
12Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava36237337843210049533,54áno29/01/2021zmluvaMzdy – prevod na nový rok 2021
13Alza.cz a.s. Jateční 33a, 17000 Praha 727082440521022542730,59áno26/01/2021objednavkatonery
14Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin4550324911427606215,79áno26/01/2021objednavkaodborná literatúra
15SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568745884270256,00áno09/02/2021zmluvaplyn
16B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 444134672140338055,20áno08/02/2021objednavkastojan na dážniky, vešiak
17Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava36237337841210216724,00áno09/02/2021objednavkaprogram komverzie IČPV  do mes. výkazov
18Mgr. Marian Bednár – PREMA, Jungmanova 16,    851 01 Bratislava370839372020165387,00áno09/02/2021objednavkarespirátory FFP2     250 ks
19ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817631719195102,62áno12/02/2021zmluvaelektrická energia 
20Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469827697173882,19áno12/02/2021zmluvatelefóny,internet
21Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava3623733784121026227276,24áno12/02/2021zmluvapráva verzia mzdy  VEMA 02/21-01/22
22Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  006034814/21/011366-36/65/87705669,01 16/02/2021rozhodnutiemiestny poplatok OLO
23O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886314406636811,08áno22/02/2021zmluvaslužby mobilného operátora O2
24Webglobe Yegon,s.r.o. Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava 36306444221710857851,70áno23/02/2021objednavkaprevádzka „nasaporadna“
25Mgr. Marian Bednár – PREMA, Jungmanova 16,    851 01 Bratislava370839372020181241,50áno26/02/2021objednavkarespirátory FFP2     350 ks
26SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568803797861256,00áno09/03/2021zmluvaplyn
27ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817711287951102,62áno09/03/2021zmluvaelektrická energia 
28Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava313966741210179831 999,60áno09/03/2021zmluvastravné poukážky
29Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469827881454986,09áno24/03/2021zmluvatelefóny,internet
30O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886314907053802,30áno19/03/2021zmluvaslužby mobilného operátora O2
31Webglobe Yegon,s.r.o. Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava 36306444221711337714,94áno24/03/2021objednavkaregistrácia internet.stránky 
32ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817731147248102,62áno16/04/2021zmluvaelektrická energia 
33O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886314206817042,60áno16/04/2021zmluvaslužby mobilného operátora O2
34Milan Bojňanský, Janka Alexyho 11,84101 Bratislava40961478202110957,78áno15/04/2021zmluvaslužby technika BTS a PO I.Q 2021
35SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568765309206256,00áno16/04/2021zmluvaplyn
36CONSELLING, s.r.o. 4550441511002104268,83nie21/04/2021objednavkadiagnostika pre špec.pedagógov
37Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469828066057382,19áno21/04/2021zmluvatelefóny,internet
38COMPEX DATA s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 31358411210133354,62áno21/04/2021objednavkatonery, cartridge HP
39Michal Čelko KUPSITO, Sobieskiego7, 34-480 Jablonka, Poľsko   IČ DPH: PL6751597757  210415001989,74áno20/04/2021objednavkaDigitálny telefón Panasonic
40Up Slovensko,s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava471986051210319772 799,44áno29/04/2021zmluvastravné poukážky
41Hlavné mesto SR BA,Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  006034814/21/011366-36/65/87705669,01 07/05/2021rozhodnutiemiestny poplatok OLO
42SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 358152568765309206256,00áno07/05/2021zmluvaplyn
43moja lekáreň  74,80 11/05/2021objednavkanávleky na obuv 
44Terrain, s.r.o., M.R. Štefánika 34, 010 01 Žilina5214011321226121,90nie11/05/2021objednavkamore emocii 
45ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava366772817585139843102,62áno13/05/2021zmluvaelektrická energia 
46Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62, Bratislava35763469828250440985,79áno19/05/2021zmluvatelefóny,internet
47O2 Slovakia, s.r.o. Einsteninova 24,85101 Bratislava 3584886313907293152,42áno19/05/2021zmluvaslužby mobilného operátora O2