Prezentácia – 60 rokov od založenia prvej Psychologickej kliniky

prezentácia