Kontakt

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKĚHO PORADENSTVA A PREVENCIE
BRATISLAVA I

Brnianska 47A
811 04 Bratislava
02/ 54 77 55 60, 54 43 31 18
www.nasaporadna.sk
e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk

  • osobne na adrese: Brnianska 47A, Bratislava
  • telefonicky na tel. č.: 02/54 77 55 60
  • e-mailom: klienti@nasaporadna.sk
  • prostredníctvom pediatra alebo iného odborného detského lekára, škôlky alebo školy, ktorú dieťa navštevuje